L'Animació Sociocultural és una metodologia d’intervenció que promou la relació i la participació social i cultural. Aquesta pràctica educativa és fonamental per al desenvolupament democràtic i sostenible de les comunitats locals, així com per al desenvolupament harmònic de les persones que hi pertanyen.

Aquest curs et permetrà conèixer els bases d’aquesta metodologia i diferents estratègies de participació, canvi i transformació social.