Oferta formativa

Atenció a la diversitat

Aprèn a aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Codi A123-18

Dates presencials

Dies: 21, 22, 26, 27, 28 febrer, 5, 6, 7, 13, 14 de març 2018.

Horari

de 18'00 a 21'00 (excepte 14 de març que l'horari serà de 18'00 a 20'00)

Hores

30 h

Lloc de realització

Escola Efa

c/ Vallirana 69 Baixos, 2a
08006 Barcelona

Descripció:

Aquest curs ens permetrà adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies educatives que tinguin en compte les diferències, valorant la diversitat com una riquesa i aprenent programes preventius i com cur-los a terme. 

 

Impartit per:

Víctor Adé Guardiola Mestre, psicopedagog i Director del Centre d'Educació Especial GURU. 

David Loyo Ayala Psicòleg especialitzat en en la asistència i gestió de projectes per a persones amb discapacitat.

Dirigit a:

Mestres, professors, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació que vulguin aplicar estratègies tenint en compte la diversitat. 

 

 

Continguts:

 1. Atenció a la diversitat
  • Societat i diversitat
  • Educació envers la diversitat i els valors
  • El concepte d’integració
  • La construcció de prejudicis i estereotips
 2. Factors de diversitat
  • Diversitat de capacitats
  • Diversitat d’estils cognitius
  • Diversitat de necessitats
  • Diversitat d’interessos
 3. Mesures d'atenció a la diversitat
  • Metodologies d’intervenció: la construcció de prejudicis i estereotips
  • La construcció de les actituds envers els la diversitat i els valors
  • Bases de regulació de conflictes
 4. Necessitats educatives més freqüents
  • El retard mental
  • La discapacitat motriu
  • La discapacitat visual
  • La discapacitat auditiva
  • L’autisme i els trastorns profunds del desenvolupament
  • La superdotació
  • TDAH
  • Trastorns de conducta i de la personalitat
 5. L'adaptació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat
  • Característiques de les adaptacions curriculars
  • Tipus d’adaptacions curriculars
  • Diferents instruments educatius (PDI)
  • Elaboració del PDI: per a què serveix, les seves característiques
 6. Adaptacions curriculars no significatives o el reforç educatiu com a mesura d'atenció a la diversitat
  • La importància de l’equip de professionals
  • Diferència entre les adaptacions curriculars no significatives i les significatives

Objectiu:

 • Conèixer els diferents tipus de discapacitats i les característiques de les persones amb necessitats educatives especials.
 • Conèixer nous recursos per gestionar els conflictes que es puguin donar dins de l’aula -i dinàmiques per cohesionar el grupclasse.

Observacions:


Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs.

El curs no te cap cost per l'alumne que sigui treballador en actiu, autònom o en situació d'atur. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el DARDO, segons el cas particular. 

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí