Oferta formativa

Atenció a infants de 0-3 anys - online

7a edició
Codi E017-19

Dates online

Del l'11 de novembre al 15 de desembre 2019.

Hores online

25 h

Preu

78 €

Preu socis

65 €

Empreses: l'import d'aquest curs és bonificable a través de FUNDAE.
Per a més informació clica aquí.
logo de fundae

Descripció:

Recordes quan tenies entre 0 i 3 anys? Potser no, però és una etapa clau de la teva educació!

Aquest curs enten l’educació dels infants 0-3 més enllà que la simple atenció, impulsant una visió integral que transcendeix al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Amb una metodologia molt pràctica enfocada a la professionalització, aquest curs et permetrà desenvolupar competències personals i socials per fer front al treball amb infants de 0-3 anys, 

Els professionals que treballen amb infants de l'etapa 0-3 han d’afavorir experiències de socialització pedagògiques i creatives permetent el desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant, és el moment de posar les bases pels futurs aprenentatges!!!

Incidirem en la importància del rol dels especialistes i desenvoluparem recursos suficients per desenvolupar la seva tasca de forma segura i efectiva.

 

Impartit per:

Vea Teijido, psicòloga, especialista en infància. 

 

Dirigit a:

Persones interessades en l'etapa educativa 0-3 anys.

Continguts:

  • Psicologia del desenvolupament. Trets característics de l’etapa 0-3
  • Recursos pedagògics per l’etapa 0-3
  • Rol, funcions i tasques del monitor/a de suport.
  • La comunicació amb l’infant
  • Epíleg- Pla d’acció individualitzat

 

Objectiu:

  • Conèixer l’organització i normativa dels centres escolar 0-3. 
  • Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del monitor/a de suport a l’escola bressol.
  • Aprendre recursos pedagògics adaptats a l'etapa evolutiva dels infants entre 0 i 3a anys. 

 

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí