Sistemes APPCC

Dates i horaris

Dijous, 25 d'abril de 17:00 a 20:30
Dijous, 02 de maig de 17:00 a 20:30
Dijous, 09 de maig de 17:00 a 20:30
Dijous, 16 de maig de 17:00 a 20:30
Dijous, 23 de maig de 17:00 a 20:30
Dijous, 30 de maig de 17:00 a 19:30

Descripció:

Oferim aquesta formació gràcies a l'acord de col·laboració entre ESHOB i l'Escola Efa.

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua. 

Dirigit a:

Treballadors ocupats, autònoms i d’economia social.

Continguts:

1. Seguretat i higiene

1.1. Conceptes generals: higiene alimentaria, seguretat alimentaria, manipulador d’aliments

1.2. Normativa i legislació alimentària: Europa i Autonòmica

2. Els perills associats als aliment

2.1. Alteració i contaminació dels aliments

2.2. Microorganismes transmesos pels aliments

2.2.1. Principals toxiinfeccions alimentàries

2.2.2. Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes

2.3. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.1. Conceptes generals: al·lèrgia, al·lèrgens, intolerància

2.3.2. Principals al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens

3. Els sistemes de seguretat alimentària. El sistema appcc

3.1. Plans Generals d’Higiene

3.2. Higiene personal

3.3. Bones pràctiques de fabricació

3.4. Pla de control d’aigua potable

3.5. Pla de neteja i desinfecció

3.6. Pla de control de plagues

3.7. Pla de control de residus

3.8. Pla de control de proveïdors

3.9. Pla de formació de manipuladors d’aliments

3.10. Pla de traçabilitat

3.11. Pla de termoconservació

4. Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari

4.1. Recepció i emmagatzematge de matèries primeres

4.2. Cuinat

4.3. Manteniment i servei de menjar; manipulació de menjars preparats

4.4. Pla de manteniment d’instal·lacions i equips

5. Decàleg de bones pràctiques alimentàries

6. Les bones pràctiques ambientals

7. Prevenció de riscos laborals

8. Bibliografies i webs

Objectius:

  • Conèixer els diferents mètodes de conservació d'alimentació en òptimes condicions, per ;la seva posterior preparació o consum.
  • Comprendre la normativa legal relacionada amb la higiene i la manipulació dels aliments
  • Conèixer els conceptes de medi ambient i contaminació

Observacions:

Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Inscripcions directes a csola@eshob.com

Inscriu-te aquí

Sistemes APPCC

Inscriu-te aquí

Codi

A029-19

Lloc de realització

Eshob, Escola Superior d'Hosteleria de Barcelona

Pg. del Taulat 243
08019 Barcelona

Impartit per

Núria Casanovas

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat