Adaptació educativa en casos d’adopció

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 18/10/2021 al 31/10/2021

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Descripció:

Cada cop hi ha més famílies que opten per l’adopció com a métode d’ampliar la familia . Aquesta realitat ens fa adonar-nos de igual que tenir un fill o una filla per embaràs directa, l’adopció és un métode més pel qual cal preparar-se . Ens presenta singularitats diferents per a les quals cal donar resposta educativament, des de casa com des de l’educació formal i no formal.
Se sap que els processos d’adopció fins i tot dins les persones implicades estan carregats d’inexactituts i mites que acaben afectant a les famílies i per tant als seus components (entre ells les criatures adoptades)
Cal reciclar-nos i formar-nos vers el canvi social que vivim. 

Dins aquesta formació com ens centrem en el món educatiu parlarem sempre de les necessitats post-adoptives, tot i que és un tema que cal treballar psicològicament durant el mateix procés.

Continguts:

1. Introducció
Què es una adopció
Procès d’adopció: diferències entre adopció nacional i internacional
 
2. Trets característics menors adoptat/des
Vincles previs
Aferrament
Aprenentatge
Conductes
 
3. Pautes d’intervenció
Mesures ordinàries prévies
Plà  adaptació
Plà d’acció escolar
- Relacions socials
- Rendiment escolar
- Resiliència
 
4. Annex de recursos

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Adaptació educativa en casos d’adopció

Inscriu-te aquí

Codi

EF053-21

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach i formadora.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat