Atenció a la diversitat: Discalcúlia

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 24 de novembre del 2020 al 5 de gener del 2021

Hores online

30 h

Preu

115 €

Preu socis

90 €

Descripció:

Tots hem sentit a parlar sobre la dislèxia, però que és la discalcúlia? 

La discalcúlia o el trastorn específic de l’aprenentatge de les matemàtiques és la dificultat d’adquisició d’habilitats relacionades amb la numeració, els càlculs, l’estimació de quantitats o magnituds, la realització d’operacions aritmètiques i el raonament matemàtic. 

En aquesta formació farem una aproximació conceptual d’aquest trastorn, n’explicarem les principals característiques i donarem recursos per millorar l’atenció a aquest alumnes. 

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Continguts:

1.Conceptes bàsics
 • Concepte de discalcúlia
 • Bases neurològiques 
 • Funcions alterares
2.Característiques
 • Senyals d’alerta
 • Símptomes
3.Diagnòstic
 • Paper de l’escola
 • Paper dels pares
 • Informe 
4.Intervenció
 • Atenció precoç
 • Metodologies
 • Recursos
5.Trastorns associats 
6.Casos pràctics (avaluació)

Objectius:

 • Conèixer el trastorn del càlcul 
 • Saber-ne identificar les principals característiques
 • Saber interpretar un informe diagnòstic
 • Conèixer amb quins altres trastorns es troba normalment

 

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Discalcúlia

Eines per acompanyar a les persones amb discalcúlia

Inscriu-te aquí

Codi

E133-20

Impartit per

Laura Agustench, pedagoga i reeducadora pedagògica, formadora i especialista en dificultats d'aprenentatge. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat