Atenció a la diversitat: Dislèxia

Sabadell   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates i horaris

Dissabte, 06 de juny de 09:00 a 14:00
Dissabte, 13 de juny de 09:00 a 14:00
Dissabte, 20 de juny de 09:00 a 14:00
Dissabte, 27 de juny de 09:00 a 14:00
Dissabte, 04 de juliol de 09:00 a 14:00
Dissabte, 11 de juliol de 09:00 a 14:00

Descripció:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin conèixer els principals elements derivats de la dislèxia, exceptuant les persones treballadores de l'administració pública.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia.
 • Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
2. Característiques de l'infant amb dislèxia.
 • Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • Infants fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • Infants entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • Infants majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
3. Diagnòstic de la dislèxia.
 • Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • Avaluació global i interdisciplinària.
 • Informe especialitzat.
4. Intervenció en dislèxia.
 • Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • Recursos dins de l’aula
 • Recursos d’internet
 • Estudi de casos
 • Endarreriment del llenguatge
 • Trastorns de LEC
 • Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • Recursos d’Internet
 • Estudis de casos
5. El paper del la família en el tractament de la dislèxia

Objectius:

 • Conèixer les dificultats d’aprenentatge que te l'alumnat amb dislèxia
 • Aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge de l'alumnat amb aquest tipus de problemàtica.
 • Reconèixer el concepte de dislèxia diferenciant-lo d’altres de similars, conèixent el concepte des del punt de vista teòric i descrivint els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 • Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents etapes d’edat: reconèixer les característiques de l'infant dislèxic.
 • Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta l'infant dislèxic.
 • Dotar de recursos als docents per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 • Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels infants amb dislèxia.
 • Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra.

 

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Dislèxia

Aprèn a aplicar estratègies d’intervenció per millorar el procés d’aprenentatge dels infants amb dislèxia

Inscriu-te aquí

Codi

S022-20

Lloc de realització

El Kau

del Sol 179 D
08201 Sabadell

Impartit per

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat