Atenció a la diversitat: Dislèxia

Barcelona   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dimecres, 04 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 06 de març de 17:00 a 21:00
Dimecres, 11 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 13 de març de 17:00 a 21:00
Dimecres, 18 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 20 de març de 17:00 a 21:00
Dimarts, 24 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 27 de març de 17:00 a 19:00

Descripció:

Darrerament s'està parlant força de la Dislèxia,...
Són infants més creatius? Si l'infant gira lletres quan escriu és indici de dislèxia?
Aquesta formació pot ser el teu primer pas per trencar mites, tenir eines i materials per treballar amb infants i joves.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin conèixer els principals elements derivats de la dislèxia, exceptuant les persones treballadores de l'administració pública.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia.
 • Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
2. Característiques del nen dislèxic.
 • Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
3. Diagnòstic de la dislèxia.
 • 3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • Avaluació global i interdisciplinària.
 • Informe especialitzat.
4. Intervenció en dislèxia.
 • Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • Recursos dins de l’aula
 • Recursos d’internet
 • Estudi de casos
 • Endarreriment del llenguatge
 • Trastorns de LEC
 • Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • Recursos d’Internet
 • Estudis de casos
5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia

Objectius:

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
 • Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 • Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic.
 • Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
 • Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 • Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa.
 • Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra.

 

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Dislèxia

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants amb dislèxia. Formació 100% SUBVENCIONADA per a persones treballadores, aturades, autònomes

Inscriu-te aquí

Codi

S022-20

Lloc de realització

A concretar

Impartit per

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat