Competències Steam i lleure educatiu

Barcelona   Semipresencial   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates del curs

18-12-2023 - 11-02-2024

Hores

40 h

Hores presencials

12 h

Hores teleformació

28 h

Dates i horaris presencials

Dissabte, 13 de gener de 09:00 a 15:00
Dissabte, 20 de gener de 09:00 a 15:00

Descripció:

Aquest és un curs que enmarca la metodologia i dona eines online però també compta amb una part pràctica i vivencial presencial. 

Si t'interessa el món de la tecnologia i t'agradaria transmetre-ho als infants i joves... aquest és el teu curs!

Aquesta formació és una oportunitat per aprofundir en competències per a la resolució de problemes i la innovació tecnològica de la mà d'infants i joves.

Durant el curs, us endinsareu en el món de la programació, l'electrònica i la robòtica a través d'activitats pràctiques per abordar el disseny d'activitats que podeu traslladar a les vostres aules. Convida'ls a explorar, experimentar i crear a través del joc! 

Suma't al repte! Connectem les Competències STEAM i l'educació.

Dirigit a:

Una àmplia gamma de persones, independentment de la vostra professió o experiència, aquest curs és una oportunitat per connectar la tecnologia, l'art i l'enginyeria amb l'aprenentatge lúdic dels infants.

 • Educadors/es de projectes educatius.
 • Directors/es de lleure.
 • Monitors/es de lleure.
 • Altres professionals del món del lleure i organització d'esdeveniments.
 • Mestres d'Educació Primària i Secundària.
 • Talleristes.
 • Mares, pares, cuidadors/es.

Continguts:

Mòdul 1. Introducció

1.1 Coneixent les competències STEAM.

1.2 La tecnologia al servei del lleure.

1.3 Normes de seguretat i recomanacions.


Mòdul 2. Programació

2.1 Programació unplugged.

2.2 Introducció a Scratch Jr.

2.3 Introducció Scratch (bucles, variables, i blocs).

2.4 Pràctica grupal: Activitat amb Scratch.

2.5 Pràctica individual: Disseny d’una activitat de lleure per treballar la programació. 

Mòdul 3. Electrònica

3.1 Introducció a Makey Makey.

3.2 Pràctica grupal: Activitat amb Makey Makey.

3.3 Introducció a microbit.

3.4 Pràctica grupal: Activitat amb microbit.

3.5 Pràctica individual: Disseny d’una activitat de lleure per treballar l'electrònica.

Mòdul 4. Robòtica

4.1 Introducció als robots de terra.

4.2 Pràctica grupal: Activitat amb Code&Go.

4.3 Introducció a la placa mcore.

4.4 Pràctica grupal: Activitat amb mcore.

4.5 Introducció a mbot.

4.6 Pràctica grupal: Activitat amb mbot.

4.7 Pràctica individual: Disseny d’una activitat de lleure amb robots.

Mòdul 5. Art i tecnologia

5.1 La A de STEAM.

5.2 Eines STEAM per potenciar la creativitat: Pius, construccions, dibuix vectorial, pixel art…   

5.3 Pràctica grupal: Dibuix amb Scratch.

5.4 Pràctica individual: Disseny d’una activitat artística amb elements tecnològics.

Mòdul 6. Dinamització de grups

6.1 El grup d’infants. Consignes clares i efectives. Dinamitzar hàbits, moments, activitats i espais.

6.2 Atenció a la diversitat. Inclusió i necessitats educatives especials.

6.3 Dinamització del grup. La motivació. Models de diàleg amb el grup. Jocs i dinàmiques. Guiar, seguir, acompanyar al grup.

Objectius:

Objectius generals:

 • Adquirir uns coneixements tecnològics bàsics per treballar les competències steam.
 • Incorporar diferents activitats tecnològiques a les activitats de lleure.
 • Dinamitzar i cohesionar grups.

 

Objectius específics:

 • Conèixer diferents formes de treballar les competències steam.
 • Conèixer els fonaments bàsics de la programació, l’electrònica i la robòtica.
 • Preparar ambients de lleure que incorporin amb seguretat la tecnologia.
 • Dissenyar activitats lúdiques que treballin la programació o el pensament computacional, l’electrònica i la robòtica.
 • Obtenir eines per dinamitzar i cohesionar grups.
 • Reflexionar sobre la importància dels espais inclusius que afavoreixin l’atenció a la diversitat.
 • Millorar la dinamització dels grups d’infants en l’entorn del menjador escolar.

Metodologia:

La durada del curs és de 40 hores distribuïdes de la següent manera: 

 • 12 hores de formació presencials
  • Dissabte 13 de gener de 9:00 a 15:00h (6h).
  • Dissabte 20 de gener de 9:00 a 15:00h (6h).
 • 28 hores de formació on line (teleformació):

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De manera que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Per superar el curs cal assistir a les sessions presencials i realitzar totes les tasques de la part on line.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de l'última nòmina, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs cal assistir a les sessions presencials i realitzar totes les tasques de la part on line en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Competències Steam i lleure educatiu

Curs semipresencial per connectar la tecnologia, l'art i l'enginyeria amb l'aprenentatge lúdic dels infants

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-3.1-23

Lloc de realització

Escola Efa

C/ Ramón Turró, 71
08005 Barcelona

Impartit per

David Rodríguez

Lucia Conde

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat