Comunicació no violenta

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 08/02/2022 al 20/03/2022

Hores online

30 h

Descripció:

La CNV és essencialment empatia, una qualitat valuosa i profundament humana que tots i totes podem desenvolupar. La CNV promou, doncs, l’entesa empàtica, primer cap a un mateix (autoempatia) i, després, cap a l’altre.
Per poder arribar a aquesta connexió el primer pas a fer és poder desempallegar-nos de la comunicació apresa més violenta i aempàtica, plena de judicis i culpabilització. La comunicació violenta no connecta ni amb les emocions pròpies ni amb les dels altres.
Vols connectar i obrir un canal de comunicació positiva amb les altres persones? 
Ens desempallaguem dels retrets i les acusacions, les amenaces, les ordres, les advertències, les comparacions o el sarcasme?

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Introducció a la CNV.

1.1 Creació d'un entorn de confiança i seguretat per a les persones participants.
1.2 La intenció de la CNV.
1.3 Els quatre elements de la CNV i els pensaments.
1.4 La comunicació que ens apropa i la que ens allunya dels altres.
1.5 Responsabilitat emocional vs. esclavitud emocional: Un paradigma diferent a l'après.
1.6 Distinció entre observar i avaluar.


2. La auto-empatia

2.1 Les quatre maneres de reaccionar davant d'una comunicació difícil de rebre.
2.2 Els pensaments i judicis: generant emocions que ens porten cap a necessitats.
2.3 Aprendre a identificar i acollir els sentiments i sensacions corporals, i el seus missatges.
2.4 La universalitat de les necessitats i la seva connexió amb la vida.
2.5 L’auto-empatia com a pilar per escoltar-nos, per escoltar a les altres persones amb presència i per 
expressar-nos amb claredat i honestedat
2.6 Pràctica per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) i darrere els sentiments barrejats 
amb pensaments


3.L'escolta empàtica a les altres persones

3.1 Què és l’empatia i què no ho és: Els obstacles a l'escolta empàtica.
3.2 Com traduir els nostres judicis sobre altres persones.
3.3 El poder sanador de l'escolta empàtica i la seva importància en la resolució de
conflictes.
3.4 Pràctiques per trobar les necessitats darrere els judicis (o avaluacions) a les altres
persones i darrere els sentiments barrejats amb pensaments.
3.5 Pràctica d'escolta empàtica.


4. Les peticions

4.1 Pràctica d'escolta empàtica.
4.2 Distinció entre necessitats i estratègies.
4.3 La formulació de la petició amb la CNV: Requisits.
4.4 Distinció entre petició i exigència.
4.5 Les peticions de connexió i les d'acció.
4.6 Pràctica: Rebre amb apertura un No a una petició nostra.


5. Peticions i expressió honesta

5.1 Pràctica d'escolta empàtica.
5.2 Pràctica: Peticions de connexió.
5.3 Pràctiques de formulació d'una petició d'acció amb la CNV.
5.4 L'expressió honesta amb la CNV. La vulnerabilitat.
5.5 El feedback col·laboratiu. Pràctica.


6. Emocions i sentiments

6.1 Pràctica d'escolta empàtica.
6.2 Les interpretacions, generadores de les diferents emocions.
6.3 El diferent propòsit de cada emoció.
6.4 Les estratègies d’evasió: addiccions i altres comportaments.
6.5 El benestar emocional: Sentint les emocions i cercant les necessitats.


7. L’enuig

7.1 Pràctica d'escolta empàtica.
7.2 Teoria de l’enuig amb la CNV. Els pensaments i les interpretaciones.
7.3 La imatge d’enemic. Pràctica de transformació dels judicis sobre les persones.
7.4 La empatia per a gestionar i expressar l’enuig amb la CNV.
7.5  La expressió de l’enuig.
7.6 Expressar límits amb la CNV.
7.7  La recepció de l’enuig.


8. La culpa i la vergonya

8.1 Pràctica d'escolta empàtica.
8.2 Teoria sobre la culpa i la vergonya. Els autojudicis.
8.3 Pràctiques per aprendre a gestionar la culpa i la vergonya.
8.4 Recapitulació i casos pràctics.
8.5 L'expressió del reconeixement i la gratitud amb la CNV: Pràctica.

Objectius:

  • Escoltar amb empatia a una mateixa i a les altres persones.
  • Comunicar amb claredat i assertivitat les pròpies necessitats.
  • Aprendre a demanar amb claredat, simplicitat i sense culpa.
  • Desenvolupar la capacitat d'orientar la comunicació cap a l'enfortiment de la connexió amb l'altra persona
  • Prendre consciència dels estils comunicatius que bloquegen la comunicació i com superar-los.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Comunicació no violenta

Inscriu-te aquí

Codi

T3.1-22

Impartit per

Tania Muelas, Psicòloga clínica especialitzada en psicopatologia i psiconcologia. Certificada en Mindfulness per a la reducció d'estrès i ansietat. Mestra Montessori de 3 a 6 anys, formada en educació emocional i en disciplina positiva.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat