Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 2 al 22 de novembre

Hores online

20 h

Descripció:

Detectar, reconduir i acutar davant de conductes potencialment agressives, és una de les responsabilitats dels equips d'educadores que intervenim en els diferents projectes educatius. Aquest curs et proporcionarà les tècniques i eines necessàries per actuar davant d'aquestes conductes, alhora que t'ajudarà evitar la seva aplicació.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació i altres sectors que, en determinades circumstàncies, hagin de prevenir i/o actuar, davant de conductes potencialment agressives.

Continguts:

 • Control de les conductes problemàtiques
  • Control de la conducta
  • La conducta problemàtica. Suport conductual positiu
  • Estratègies reactives. Identificació de la conducta
  • Conductes sense risc imminent
  • Conductes amb risc imminent
  • Conductes incontrolables
 • Introducció al Sistema CF-NoV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)
  • Què és el sistema Sistema CF-NoV. Principis d'actuació.
  • Evasió de l'agressió
  • Defensa i fuga
  • Conducció de l'usuari
  • Immobilització de l'usuari agitat
  • Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.
  • Contenció mecànica.

Objectius:

 1. Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.
 2. Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.
 3. Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i participar activament durant les 20 hores del curs. Un cop finalitzada la part online, i fora dels continguts del curs subvencionat, oferim a l'alumnat la possibilitat a participar, de forma voluntària, en una sessió de dues hores per practicar les tècniques de contenció física treballades.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular.

Inscripcions tancades

Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

Identifica les conductes potencialment agressives, i aprèn recursos per a una correcte actuació

Inscripcions tancades

Codi

S035-20

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional. SEER és un equip de professionals que promouen el desenvolupament de la personalitat, especialment a través de l’educació emocional

Javier Sanhueza, és Fisioterapeuta, Master en Psicomotricitat  Terapèutica i Mediador Corporal. Actualment forma part de l'equip d'Orientadors per a persones amb trastorns en la seva Salut Mental en Fundació JOIA.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat