Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 28/09/2021 al 24/10/2021

Hores online

20 h

Descripció:

Detectar, reconduir i actuar davant de conductes potencialment agressives, és una de les responsabilitats dels equips d'educadores que intervenim en els diferents projectes educatius. Aquest curs et proporcionarà les tècniques i eines necessàries per actuar davant d'aquestes conductes, alhora que t'ajudarà evitar la seva aplicació.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació i altres sectors que, en determinades circumstàncies, hagin de prevenir i/o actuar, davant de conductes potencialment agressives.

Continguts:

1. Control de les conductes problemàtiques

 • Control de la conducta
 • La conducta problemàtica. Suport conductual positiu
 • Estratègies reactives. Identificació de la conducta
 • Conductes sense risc imminent
 • Conductes amb risc imminent
 • Conductes incontrolables

2. Introducció al Sistema CF-NoV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

 • Què és el sistema Sistema CF-NoV. Principis d'actuació.
 • Evasió de l'agressió
 • Defensa i fuga
 • Conducció de l'usuari
 • Immobilització de l'usuari agitat
 • Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.
 • Contenció mecànica.

Objectius:

 1. Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.
 2. Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.
 3. Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Metodologia:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

Identifica les conductes potencialment agressives, i aprèn recursos per a una correcte actuació

Inscriu-te aquí

Codi

S3.3-21

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional. SEER és un equip de professionals que promouen el desenvolupament de la personalitat, especialment a través de l’educació emocional

Cristian Raventós, és Fisioterapeuta i Osteòpata amb un Màster en Prevenció i Riscos Laborals.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat