Curs de Vetllador/a

Valls   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Eines i recursos educatius

Preu

118 €

Preu socis

118 €

Dates i horaris

Dilluns, 29 de juny de 16:00 a 21:00
Dimarts, 30 de juny de 16:00 a 21:00
Dimecres, 01 de juliol de 16:00 a 21:00
Dilluns, 06 de juliol de 16:00 a 21:00
Dimarts, 07 de juliol de 16:00 a 21:00
Dimecres, 08 de juliol de 16:00 a 21:00

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració.

L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes.

A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del monitor/a de suport a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

El monitor/a de suport no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Dirigit a:

El curs està plantejat per un màxim de 25 alumnes a l’aula.

És necessari que els participants siguin majors de 18 anys per tal de facilitar el seu accés al mercat laboral.

Continguts:

 1. Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
 2. Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
 3. Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI.
 4. Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
 5. Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
 6. Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
 7. Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents.
 8. Epíleg- Pla d’acció individualitzat.

Objectius:

 • Reflexionar sobre la importància de generar espais inclusius que afavoreixin l’atenció a la diversitat.
 • Conèixer l’organització i normativa del centre escolar que ens afecta.
 • Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del monitor/a de suport a infants amb necessitats educatives especials.

Observacions:

Per obtenir la certificació que expedeix l’Escola Efa cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les hores del curs.

Inscriu-te aquí

Curs de Vetllador/a

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

F007-20

Lloc de realització

Word Lab Valls

Carrer Xiquets de Valls 18
43800 Valls

Impartit per

Claustre de l’Escola Efa

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat