Curs de vetllador i vetlladora

Barberà del Vallès   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dilluns, 24 de febrer de 09:15 a 11:45
Dimecres, 26 de febrer de 09:15 a 11:45
Dijous, 27 de febrer de 09:15 a 11:45
Dilluns, 02 de març de 09:15 a 11:45
Dimecres, 04 de març de 09:15 a 11:45
Dijous, 05 de març de 09:15 a 11:45
Dilluns, 09 de març de 09:15 a 11:45
Dimecres, 11 de març de 09:15 a 11:45
Dijous, 12 de març de 09:15 a 11:45
Dilluns, 16 de març de 09:15 a 11:45
Dimecres, 18 de març de 09:15 a 11:45
Dijous, 19 de març de 09:15 a 11:45
Dilluns, 23 de març de 09:15 a 11:45
Dimecres, 25 de març de 09:15 a 11:45
Dijous, 26 de març de 09:15 a 11:45
Dilluns, 30 de març de 09:15 a 11:45

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Paper i funcions del vetllador/a.
2. Relació amb l’escola i les famílies.
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials.
5. Discapacitats físiques.
6. Discapacitats psíquiques.
7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió.
8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

Objectius:

  • Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
  • Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 40 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular.

Inscriu-te aquí

Curs de vetllador i vetlladora

Acompanyament d'infants amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

S003-20

Lloc de realització

Barberà Promoció

Torre d'en Gorgs 40
08210 Barberà del Vallès

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat