Dissidències sexuals, afectives i d'identitat

  Online   Subvencionat Gènere

 Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Dates online

Del 20/02/2024 al 10/04/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Com són els lavabos del teu centre educatiu? Com s'explica el cos? "Marica" és un insult habitual? Com juguem? Quines històries expliquem? Com parlem de salut sexual?
I nosaltres, què? Hi tenim alguna cosa a veure?

Fem-nos preguntes sobre gènere, orientació sexual, llenguatge inclusiu, vincles sexo-afectius, comunicació amb les famílies, espais de joc, el nostre paper com a educadoris, etc. 
 
Qüestionem el model educatiu actual per transformar-lo en l'eina que necessitem per construir una societat més lliure, més igualitària i més justa per a tothom

Dirigit a:

Qualsevol professional que treballi en projectes educatius i que vulgui conèixer, reflexionar i prendre consciència sobre qüestions de gènere presents en els debats i en la nostra societat actual. 

 • Responsables de projectes juvenils.
 • Educadors/es d'entitats educatives d'àmbit no formal.
 • Monitors/es de lleure.
 • Mares, pares i cuidadors/es.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

 1. Marc interpretatiu del sistema sexe - gènere actual (5h)

  1.1 Coneixem el sistema sexe-gènere i la seva diversitat

  1.2 Analitzem la importància de la cultura i el llenguatge en la manera de concebre'l.

  1.3 Què ens explica la història?

  1.4 Quines violències es produeixen en l'actualitat?

  1.5 Quins són els principis de l’economia verda i com s’apliquen a la perspectiva interseccional.

 2. Diversitat afectiva i sexual (5h)

  2.1 Com funciona el nostre cos? El coneixem?

  2.2 Parlem de plaer, pràctiques sexuals i consentiment

  2.3 Mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual 

  2.4 Mites, llegendes urbanes i estigmes

  2.5 Desmuntem la coreografia del sexe

  2.6 Eines per a l'educació sexo-afectiva 

  2.7 Com ens relacionem? Posem sobre la taula els models relacionals existents.

  2.8 Què és la responsabilitat afectiva? Com la posem en pràctica?

  2.9 Com generem dinàmiques informatives i de reflexió sobre les relacions afectives i sexuals?

 3. El gènere: un rol o una identitat? (10h)

  3.1 Analitzem en profunditat la diferència entre sexe, identitat de gènere i expressió de gènere.

  3.2 Analitzem la teoria queer, la problemàtica TERF i la nova llei trans.

  3.3 Analitzem la influència dels rols de gènere dins la nostra quotidianitat.

  3.4 Obtenim eines per generar i reproduir dinàmiques sanes i inclusives amb tots els gèneres, i amb una mirada sostenible.

 4. Discriminacions i gestió de la diversitat (10h)

  4.1 Inconscient col·lectiu i societat: l’exclusió de les diversitats

  4.2 Identitats majoritàries i minoritàries: l’origen del masclisme, la xenofòbia, la discriminació de gènere i un llarg etcètera.

  4.3 Bullying: dinàmiques de poder i de marginació

  4.4 El concepte d’interseccionalitat: quan tots som opressors i oprimits

  4.5 Eines per a la gestió de les discriminacions: mirada restaurativa, normalització de la diferència, equitat, etc.

  4.6 Eines per a la comunicació amb les famílies.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1867_262 - Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut.

Objectius:

Objectius generals:

·         Prendre consciència sobre la diversitat afectiva, sexual i d'identitat.

·         Observar la influència de la cultura sobre la nostra manera de concebre'ns i relacionar-nos.

·         Obtenir eines per a l'educació sexo-afectiva dels adolescents.

·         Ser conscients de la diversitat de gènere i expressions.

·         Obtenir eines per educar cap a una societat més igualitària.

 

 

Objectius específics:

·         Aprendre els conceptes que s'emmarquen dins el sistema sexe-gènere actual.

·         Conèixer la diferència entre gènere, sexe, expressió i orientació sexual.

·         Analitzar les associacions socials i culturals respecte la diversitat del sistema sexe-gènere.

·         Analitzar com ens afecta l'ús del llenguatge.

·         Conèixer realitats culturals diferents a la nostra.

·         Conèixer en profunditat les parts sexuals del cos, les seves funcions i les seves reaccions a estímuls.

·         Ser conscients de la diversitat de mètodes anticonceptius, els seus usos i la seva disponibilitat al mercat.

·         Conèixer les realitats que s'emmarquen dins el marc de l'orientació sexual.

·         Analitzar els diferents models relacionals existents.

·         Conèixer i observar la importància de la responsabilitat afectiva.

·         Generar dinàmiques informatives i de reflexió sobre les relacions afectives i sexuals.

·         Educar en la responsabilitat afectiva.

·         Desenvolupar dinàmiques sanes, equitatives i inclusives amb tots els gèneres.

·         Analitzar la influència dels nostres comportaments en la nostra manera d'educar.

 

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Dissidències sexuals, afectives i d'identitat

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-5.3-24

Impartit per

Gneis Altés

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat