Diversitat sexual

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 31/05/2022 al 26/06/2022

Hores online

20 h

Descripció:

La societat en la que vivim no deixa de canviar i transformar-se, i no sempre és fàcil sentir-se identificat o respectat. Un exemple clar és el sistema sexe-gènere que organitza el nostre món en base a dos sexes, mascle i femella i als que, fins fa poc, només li corresponien també dos gèneres: el masculí i el femení. A més a més, la nostra societat assumia que aquests dos sexes-gèneres es relacionaven entre sí des d’una única orientació del desig que és l’heterosexual.


Ara sabem que aquesta classificació, que anomenem binària, és insuficient i promou la invisibilització de la diversitat sexual i de gènere. Aquest curs t’ajudarà a ampliar la teva visió de la realitat.

Dirigit a:

Aquelles persones interessades en conèixer el terme de diversitat sexual, i quines implicacions té en la visió que tenim de nosaltres mateixos i de les persones que ens envolten.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Conceptes bàsics. El sistema binari 
2. Orientació/Identitat/expressió de gènere 
3. Diversitat a la infància 
4. Intervencions inclusives amb la diversitat sexual 

 

Objectius:

- Conèixer els conceptes bàsics de la diversitat sexual.
- Reflexionar sobre la diversitat sexual als espais educatius.
- Crear intervencions educatives inclusives.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Diversitat sexual

Inscriu-te aquí

Codi

EU6.1-22

Impartit per

Blai Tomàs. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat