Educació i perspectiva de gènere

Barcelona   Subvencionat Eines d'intervenció

Dates i horaris

Dilluns, 09 de desembre de 09:30 a 13:30
Dimarts, 10 de desembre de 09:30 a 13:30
Dimecres, 11 de desembre de 09:30 a 13:30
Dijous, 12 de desembre de 09:30 a 13:30
Divendres, 13 de desembre de 09:30 a 13:30

Descripció:

La perspectiva de gènere ens porta a mirades amplies que ens poden fer veure situacions i conflictes que necessiten intervenció educativa per a la igualtat. Aquest curs ens permetrà actuar com educadors/es i identificar actituds poc respectuoses i abusives, però per altra banda normalitzades.

Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. 

Dirigit a:

Persones que volen adquirir i/o millorar els coneixements sobre la construcció de la identitat de gènere i l’establiment de relacions entre iguals amb eines pràctiques i aplicables al lleure i a l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Fonaments pedagògics

 • Perspectiva de gènere
 • Educació com a eina de transformació social
 • Coeducació

2. Conceptes bàsics per estudiar la igualtat de gènere

 • Diferències de sexe i de gènere
 • Socialització i estereotips de gènere
 • El joc i la construcció del gènere
 • Models de feminitat i de masculinitat

3. Resolució de conflictes amb perspectiva de gènere

 • Discriminació basada en el sistema sexe-gènere
 • La violència
 • Conflictes i resolució amb perspectiva de gènere
 • Alguns conflictes... coses de nens?

Objectius:

 • Adquirir coneixements i eines per dur a terme una pràctica coeducadora.
 • Comprendre situacions i conflictes des de la perspectiva de gènere.
 • Facilitar la identificació d’actituds poc respectuoses i abusives normalitzades.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 20 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document DARDO, segons el cas particular.

Inscriu-te aquí

Educació i perspectiva de gènere

COEDUCANT EN EL PATI. Intervenció educativa per a la igualtat. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya.

Inscriu-te aquí

Codi

S007-20

Lloc de realització

Centre Cívic Urgell

Carrer del Comte d'Urgell 145
08036 Barcelona

Impartit per

Clàustre de l'escola Efa

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat