El museu obert a la diversitat. Patrimoni i inclusió

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 28/03/2022 al 08/05/2022

Hores online

30 h

Preu

105 €

Preu socis

90 €

Descripció:

La formació “El museu obert a la diversitat: patrimoni i inclusió” ha estat creada d'una manera transversal per professionals dels museus, de la psicologia i la pedagogia, amb una finalitat doble.

Per una banda, donar a conèixer la nova manera de tractar els temes de diversitat dins la gestió dels museus, des d'una perspectiva global, integrant totes les seves àrees de gestió i considerant el pla d'accessibilitat com la base per conèixer les principals barreres que es troben els nostres usuaris. I per un altre, recollir la experiencia de la psicopedagogia en el tractament de les capacitats diverses i les necessitats educatives específiques dels col·lectius amb diversitat funcional. Una doble mirada per aproximar-nos a les arrels del tema de l'inclusió social dins els espais i les propostes dels museus i equipaments patrimonials.

Continguts:

MÒDUL 1 - Paradigma de la inclusió. 
  • Punt de partida: la inclusió. Del nivell teòric a la quotidianitat en els diferents àmbits i escenaris socials. 
  • Repensar els museus. El treball de la diversitat en els museus del segle XXI. 
 
 
MÒDUL 2 - Equanimitat
  • Presentació de les necessitats educatives especials i discapacitats. En concret treballarem en relació a la discapacitat cognitiva, la diversitat funcional, sensorial  i el Trastorn per Espectre Autista.
  • Mesures adaptatives: en les activitats, comunicació, projecte. 
 
 
MÒDUL 3 - Fem museus per a tothom?
  • La diagnosi: els plans d’accessibilitat als museus.

  • La metodologia: la responsabilitat social corporativa.

  • Avaluació i bones pràctiques.

 
 
MÒDUL 4  - I ara vosaltres... 
  • Treball pràctic per veure com aplicar en projectes propis o aliens tot allò après.

Objectius:

- Aproximar el tractament de la diversitat dins la gestió dels museus

- Presentar capacitats diverses i necessitats educatives actuals

- Identificar les principals barreres d'accessibilitat dels museus

- Conèixer bones pràctiques d'inclusió social a museus

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

El museu obert a la diversitat. Patrimoni i inclusió

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.020.01-22

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Núria García, pedagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat. 

Carme Comas, museologa especialitzada en accessibilitat e inclusió social.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat