Igualtat i prevenció de l'assetjament

Barcelona   Subvencionat Salut

Dates i horaris

Dimarts, 17 de març de 17:00 a 21:00
Dijous, 19 de març de 17:00 a 21:00
Dimarts, 24 de març de 17:00 a 21:00
Dijous, 26 de març de 17:00 a 21:00

Descripció:

Vols conèixer les mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe o gènere?

Saps què és un Pla d'igualtat?

És important que treballem les definicions i els exemples dels conceptes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, les actuacions de prevenció de l’assetjament, el procediment d’actuació davant dels casos, etc.

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Introducció

 • Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
 • Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

2. Conceptes

 • Sexe i gènere
 • Igualtat d’oportunitats
 • Segregació horitzontal i segregació vertical
 • Bretxa salarial
 • Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
 • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses

 • Els plans d'igualtat a les empreses
  • Incidència del Pla en l’empresa
  • Comissió d’igualtat
  • Àmbits d’actuació del pla
 • La negociació col•lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
  • Beneficis de la negociació
 • Llenguatge no sexista
 • Formació en matèria d’igualtat

4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

 • Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
 • Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
 • Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Objectius:

 1. Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al treball.

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 15 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o document DARDO segons cada cas particular. 

Inscriu-te aquí

Igualtat i prevenció de l'assetjament

Abordament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe o gènere

Inscriu-te aquí

Codi

T013-20

Lloc de realització

Escola Efa

Vallirana 69 Baixos 2º
08006 Barcelona

Impartit per

Berta Masramon CarrerasActivista feminista i politòloga formada en estudis de gènere i en economia social i solidària.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat