Iniciació a l'excel

  Online   Subvencionat Actic

Dates online

Del 14/06/2022 al 12/07/2022

Hores online

30 h

Descripció:

Saps què és un full de càlcul i com pot ajudar-te en el teu dia a dia? Aprèn a utilitzar l'excel i treure'n profit a partir dels formats i fórmules bàsiques.

Aquest curs forma part de l’oferta formativa de l’escola Efa que t’ajudarà a preparar-te per a la certificació ACTIC de nivell bàsic de la Generalitat de Catalunya.

Dirigit a:

A totes aquelles persones treballadores en actiu o, que hagin estat (o estiguin actualment) en situació d'ERTO, majors de 18 anys, amb uns coneixements mínims de les tecnologies d’informació i comunicació, que vulguin millorar-los i superar la prova d'acreditació ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Continguts:

  • Dissenyar un full de càlcul
  • Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul
  • Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques
  • Interpretar dades numèriques en un full de càlcul

Objectius:

  • Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals, i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. Aquest curs està destinat a persones treballadores o que han estat (o estan) en ERTO en algun moment des de l'inici de la pandèmia. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina o el rebut d'autònoms, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Iniciació a l'excel

Tractament de la informació numèrica. Preparació certificació ACTIC/C6. Nivell bàsic

Inscriu-te aquí

Codi

ACTIC21.3-21

Impartit per

Montse Guiral, mestra i formadora en l'àmbit educatiu-tecnològic. Co-fundadora de la iniciativa EDUKEM-NOS, un centre de robòtica educativa, que té per objectiu apropar les noves tecnologies, la robòtica i la programació a la socientat, als infants i al sector educatiu.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat