Intel·ligència emocional

Barcelona   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates i horaris

Divendres, 20 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 27 de març de 17:00 a 21:00
Divendres, 03 d'abril de 17:00 a 21:00
Divendres, 17 d'abril de 17:00 a 21:00
Divendres, 24 d'abril de 17:00 a 21:00
Divendres, 08 de maig de 17:00 a 21:00
Divendres, 15 de maig de 17:00 a 21:00
Divendres, 22 de maig de 17:00 a 19:00

Descripció:

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de gestionar les nostres relacions. Amb aquest curs aprendràs a identificar les teves emocions des d'una vessant teòrica i vivencial, per afrontar de manera conscient els reptes que ens trobem diàriament.

Dirigit a:

Monitors/es de lleure, educadors, monitors/es de suport, educadors/es socials... i totes le professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin apropar-se a l’Educació Emocional, i que vulguin conèixer recursos per reforçar la seva gestió de les emocions tant en l'àmbit personal com en el laboral.

Continguts:

 1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 
  • Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
  • Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
  • Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.
 2. Consciència emocional.
  • Quines són les emocions bàsiques?
  • Funcions de cada emoció.
  • Classificació de les emocions.
 3. Habilitats socials
  • La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
  • Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
  • Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
  • Les competencies emocionals bàsiques.
  • La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
  • La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.
 4. Ecologia emocional i salut
  • Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
  • Relació entre gestió emocional i salut.
 5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
  • Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
  • Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora). 

Objectius:

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel•ligentment les emocions en àmbits professionals
 • Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions al·liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal. 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les hores del curs, en aquest cas, mínim 22.5 hores de les 30 hores totals. Serà imprescindible assistir en el moment en que es realitzi la prova d’avaluació per poder superar la formació.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Intel·ligència emocional

Saps diferenciar quan estàs content de quan estàs eufòric? I la tristesa de la melancolia? Reforça la teva intel·ligència emocional amb aquest curs 100% subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya

Inscriu-te aquí

Codi

T025-20

Lloc de realització

Lleure dosmil (aula de Barcelona)

Carrer Rabassa 39 Baixos
080024 Barcelona

Impartit per

Berta Gilbert, Innovació pedagògica en el món del lleure programant, coordinant i sent facilitadora en programes de colònies d’educació emocional. Directora i facilitadora centre VEIE (Vila de Gràcia, Barcelona). Mestra d’educació primària amb menció musical i Post-grau en Intel·ligència emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat