La perspectiva interseccional

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 25 de novembre al 18 de desembre 2020.

Hores online

15 h

Descripció:

Els equips que treballem en àmbits socials, de lleure, educatius i culturals ens estem formant contínuament en la lluita contra les discriminacions i l’inclusió:  els feminismes, l’antirracisme, la lluita de les persones LGTBI,... i un llarg etcètera. 

Com estem (o no) tenint en compte aquesta diversitat a l’hora de treballar detectar les seves necessitats, relacionar-nos i empoderar les usuàries? 
La mirada interseccional ens podrà ajudar a afrontar un context de desigualtats creixent i en escenaris desconeguts i imprevisibles, serà una eina que permetrà crear processos participatius, fer actuacions de prevenció, actuar o avaluar l’impacte del que fem. 

Parlarem del nostre rol professional, la multiplicitat d’eixos de desigualtat-privilegi que ens travessen estructuralment, com la situació i el context actuals més que mai s’han d’incorporar en el nostre anàlisi, i quines eines i estratègies tenim a l’abast per una interseccionalitat pràctica que ens permeti realitzar intervencions més ajustades i inclusives.

Dirigit a:

Professionals de l’àmbit del lleure educatiu i sociocultural que treballen amb persones. 

Cost:

El curs és gratuït per a l'alumne perquè està promogut per la Direcció General de Joventut

Continguts:

Revisió d’eixos i factors d’opressió i privilegi
 • Els eixos de privilegi i l’estructura social: on estem i on estan “els altres”?
 • Els factors de discriminació/privilegi des de l’administració pública: eixos i factors, com es combinen?
 • L’eix de gènere i els seus encreuaments en factors de discriminació 
Conceptes bàsics entorn a la perspectiva interseccional
 • Antecedents aplicables avui: perquè una perspectiva interseccional? Els feminismes negres com a punt de partida
 • Com la interseccionalitat pot contribuir a serveis i projectes de prevenció més inclusius? 
 • Conceptes de base: coneixement situat, opressions connectades, violències encreuades...
Implicacions en el treball quotidià: interseccionalitat a la pràctica en l’acció directa i la gestió de projectes i programes de prevenció.
 • Exemples d’accions i projectes de prevenció e la violència masclista amb perspectiva interseccional
 • Casos pràctics: estratègies i abordatges  des de la mirada interseccional
 • La checklist amb perspectiva interseccional: 12 ítems per pensar, dissenyar i avaluar 

Objectius:

 • Familiaritzar-nos amb conceptes bàsics associat a la perspectiva interseccional
 • Reflexionar respecte a la nostra diversitat interna i el nostre rol professional
 • Adquirir eines i estratègies bàsiques de la mirada interseccional. De la reflexió a la pràctica en les estratègies de gènere i la prevenció de les violències. 
 • Reflexionar  implicacions bàsiques de la situació d’emergència sanitària i social actuals des d’una mirada interseccional
 • Desenvolupar habilitats d’abordatge de casos d’intervenció directa
 • Aplicar eines tècniques de perspectiva interseccional per al disseny i implementació d’actuacions, programacions i projectes

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca (terminis setmanals), podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, a la tutora del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 

Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar en el termini de 7 dies (habitualment el termini finalitza en diumenge a les 23:55h). 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació del curs.

Inscripcions tancades

La perspectiva interseccional

Una eina per l’empoderament femení i per el treball de prevenció de les violències masclistes

Inscripcions tancades

Codi

E147-20

Impartit per

Carolina Astudillo, Psicòloga i postgraduada en Intervenció terapèutica cognitivosocial i Mediació familiar i comunitària. Directora de l’Àmbit de Diversitats a QSL; Serveis Culturals, coordinadora del Col·lectiu i+ professionals per la diversitat i co-fundadora de la plataforma de gestió cultural Emboscada Col·lectiva.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat