Les claus de les polítiques de joventut

  Online Polítiques de joventut

Dates online

Del 04/10/2021 al 31/10/2021

Hores online

30 h

Preu

105 €

Preu socis

90 €

Descripció:

On comencen i on acaben les polítiques de joventut? Quan ens falten els diners, com ho fem per triar els programes més necessaris? 
Quins han de ser els criteris prioritaris en les nostres intervencions? Què aporten els programes de joventut a les polítiques socials, a les polítiques culturals o a les polítiques d’ocupació? Com s’ha de posicionar un professional de joventut en les polítiques públiques? 

Què farem per respondre totes aquestes preguntes?

Descobrirem les idees força imprescindibles en qualsevol programa de joventut.
Definirem el principals criteris que ens ajudaran a prendre decisions en un programa de joventut.
Explicarem com s’han de relacionar els programes de joventut amb la resta de polítiques sectorials (cultural, serveis socials, salut, ocupació…).
Analitzarem casos reals de bones pràctiques per posar a prova tot el que diem en els tres punts anteriors.
Elaborarem l’estructura d’un programa de joventut en cadascun d’aquests àmbits: participació, creació, prevenció de riscos socials, ocupació, integració i mobilitat.

Dirigit a:

Tècnics municipals de joventut.
Professionals que executen programes de joventut per empreses del sector sociocultural.
Responsables o treballadors d’associacions que desenvolupen programes de joventut.
Responsables d’equipaments o programes de joventut.
Genèricament, informadors juvenils, educadors socials i animadors socioculturals.
Qualsevol professional de l’àmbit de l’atenció a les persones interessat en les polítiques de joventut.

Continguts:

 1. Les bases de tota política de joventut i el seu abast.
 2. Criteris d’intervenció que faciliten la presa de decisions quan s’executen programes de joventut.
 3. Eines per integrar els programes de joventut a la resta d’àmbits d’intervenció pública.
 4. Arguments tècnics per defensar els programes que es desenvolupen.
 5. Contrast d'arguments teòrics i la realitat, a partir de l’anàlisi de casos de bones pràctiques.
   

Objectius:

 • Introduir-nos a les bases de tota política de joventut i el seu abast.
 • Conèixer els criteris d’intervenció que faciliten la presa de decisions quan s’executen programes de joventut.
 • Aprendre eines per integrar els programes de joventut a la resta d’àmbits d’intervenció pública.
 • Adquirir arguments tècnics per defensar els programes que es desenvolupen.
 • Contrastar els arguments teòrics i la realitat.
 • Treballar casos de bones pràctiques.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de d'unes 7 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Les claus de les polítiques de joventut

Pautes, criteris i exemples per endreçar la feina del professional de joventut

Inscriu-te aquí

Codi

EF036-21

Impartit per

Pep Montes, periodista, gestor cultural i expert en polítiques de joventut i gerent de l'Acellec.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat