Manipulació d’Aliments

Barcelona   Subvencionat Salut

Dates i horaris

Dissabte, 15 de febrer de 09:30 a 14:30
Dissabte, 22 de febrer de 09:30 a 14:30

Descripció:

Qualsevol persona que treballi manipulant aliments, ja sigui cuinant-lo o servint-lo, ha de conèixer i aplicar la normativa actual. Durant les 10 hores del curs aprofundiràs en les pautes per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments

És imprescindible que siguis una persona treballadora assalariada, autònoma o en situació d’atur inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya

Continguts:

 • Els aliments
 • Tipus d’aliments
 • Contaminació microbiana dels aliments
 • Manipulació i higiene alimentària
 • Higiene del manipulador
 • Higiene del local
 • Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments
 • Legislació alimentària aplicable
 • Normativa actual genèrica
 • Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Objectius:

 1. Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles
 2. Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions
 3. Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com alèrgies i intoleràncies

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 10 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o document DARDO segons cada cas particular. 

Inscriu-te aquí

Manipulació d’Aliments

Per treballar de manera segura i evitar contaminacions

Inscriu-te aquí

Codi

T002-20

Lloc de realització

Escola Efa

Carrer Vallirana 69 Baixos 3a
08006 Barcelona

Impartit per

Formadora de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membres de: Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat