Manipulació d'aliments

Barcelona   Subvencionat Salut

Dates presencials

29/09/2022 - 13/10/2022

Hores

10 h

Dates i horaris

Dijous, 29 de setembre de 17:30 a 20:50
Dijous, 06 d'octubre de 17:30 a 20:50
Dijous, 13 d'octubre de 17:30 a 20:50

Descripció:

Qualsevol persona que treballi manipulant aliments, ja sigui cuinant-lo o servint-lo, ha de conèixer i aplicar la normativa actual. Durant les 10 hores del curs aprofundiràs en les pautes per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1.Els aliments:

Tipus d’aliments.

Contaminació microbiana dels aliments.

2.Manipulació i higiene alimentària:

Higiene del manipulador.
Higiene del local.
Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments.


3.Legislació alimentària aplicable:

Normativa actual genèrica.
Aliments al·lèrgens i intoleràncies.

Objectius:

Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com alèrgies i intoleràncies.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 10 hores totals del curs.

Inscriu-te aquí

Manipulació d'aliments

Per treballar de manera segura i evitar contaminacions.

Inscriu-te aquí

Codi

T11.1-22

Lloc de realització

Escola EFA

Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Anna Burgues: Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat