Màrqueting digital per a activitats de lleure, educació i cultura

  Online   Subvencionat Acellec digital

Dates online

De l'11 al 30 de maig del 2021

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs forma part del pla de formació vinculat al projecte ACELLEC Digital, un projecte  subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els objectius del projecte són fomentar la transformació digital i crear nous models de negoci al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Només hi ha 25 places disponibles, inscriu-te i aprèn els primers passos per crear un pla Social Media!

Dirigit a:

Aquelles persones responsables de l'àrea de comunicació i màrqueting o que vulguin conèixer què és un pla Social Media i fer els primers passos.

Continguts:

 1. Definició corporativa
 2. Creació del buyer-persona
 3. Tria de les xarxes socials més interessants per arribar al públic objectiu l’entitat. 
 4. Recursos per utilitzar en xarxes socials:
  1. Storytelling
  2. Continguts interessants per XXSS
  3. Idees per a la redacció de posts
  4. Periodicitat dels continguts 
 5. Google My Business
  1. Beneficis
  2. Creació i optimització d’una fitxa d’empresa
  3. Gestió de ressenyes

Objectius:

 • Construir una definició corporativa.
 • Definir, captar i fidelitzar el “buyer-persona” ideal de l’entitat a través dels canals online.
 • Elaborar un pla de Social Mèdia i selecció de les xarxes socials més adients per a l’entitat.
 • Crear i gestionar una fitxa d’empresa a Google My Business.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).  Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Màrqueting digital per a activitats de lleure, educació i cultura

Prepara el pla de Social Mèdia de la teva empresa!

Inscriu-te aquí

Codi

TEC14-20

Impartit per

Anna Cabanillas. Responsable de l'área Digital en Totoro Comunicació

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat