Mediació del patrimoni cultural

  Online Gestió Cultural

Dates online

Del 6 al 19 de juliol 2020

Hores online

10 h

Preu

40 €

Preu socis

40 €

Descripció:

El patrimoni cultural ens ofereix una potent eina per a la comprensió de la història i el treball en valors però, per a que l’aprenentatge sigui significatiu, cal assegurar una bona tasca en la mediació. 
La figura del o la mediadora és clau per a dotar de significat a allò que el patrimoni cultural, material o immaterial, pot aportar-nos. I l’èxit del procés d’aprenentatge dependrà en gran mesura de les estratègies emprades per a fer-lo accessible, amè i significatiu. 


Com si d’una recepta gastronòmica es tractés, en aquest curs de 10 hores coneixerem els ingredients bàsics per a aconseguir una bona praxis en la mediació, equilibrada, i amb el seu punt just de sal.

Dirigit a:

Persones interessades en la mediació del patrimoni cultural i en l’educació formal i/o no formal.

Continguts:

Mòdul 1
  • Què és la mediació del patrimoni? Per què és important? 
  • Recursos per a la mediació del patrimoni. Els ingredients bàsics 
 
Mòdul 2
  • Recepta per fer una bona visita guiada
  • Recepta per al disseny d’una activitat de mediació patrimonial

Objectius:

  • Entendre què significa la mediació patrimonial i els principals recursos per a dur-la a la pràctica
  • Adquirir les eines principals per a dur a terme una bona visita guiada
  • Aprendre les claus imprescindibles per al disseny d’una activitat de mediació patrimonial  

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Degut a la situació que vivim del COVID-19 s'aplica el preu soci a tots els inscrits/es.

Inscriu-te aquí

Mediació del patrimoni cultural

Eines per apropar el patrimoni cultural i turístic com a recurs educatiu

Inscriu-te aquí

Codi

E080-20

Impartit per

Helena Minuesa, Llicenciada en Humanitats i Màster en Gestió del patrimoni cultural. Lidera el departament pedagògic dels Museus de Sant Cugat. Especialitzada en el disseny de propostes culturals que parteixen de l'accessibilitat i l'equitat social com a eixos fonamentals.
 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat