Mediador Juvenil

Vilafranca del Penedès   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dissabte, 22 de febrer de 10:00 a 15:00
Dissabte, 29 de febrer de 10:00 a 15:00
Dissabte, 07 de març de 10:00 a 15:00
Dissabte, 14 de març de 10:00 a 15:00
Dissabte, 21 de març de 10:00 a 15:00
Dissabte, 28 de març de 10:00 a 15:00

Descripció:

Què entenem per mediació?

Tractarem temes com la resolució de conflictes, la intel.ligència emocional, la comunicació, etc.

Vols endinsar-te en l'àmbit de "joventut" a nivell professional?

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Principis ètics de la mediació.

1.2. Legislacions de mediació.
1.3. L'equilibri, la igualtat de tracte i no discriminació de les parts durant la mediació.

2. Procés de mediació juvenil i els seus requisits previs professionals.

2.1. La diferència entre la controvèrsia i el conflicte.
2.2. La naturalesa dels conflictes.
2.3. El procés de mediació.
2.4. Diferència entre la mediació i altres mètodes de resolució de problemes.
2.5. Drets i obligacions de les parts implicades en la mediació.
2.6. El paper de l'autoconsciència i auto-reflexió en el procés de mediació.
2.7.Els tipus de personalitat en la mediació.

3. Les relacions professionals en la mediació juvenil.

3.1. Obligació de confidencialitat i responsabilitat en la mediació.
3.2. L'atmosfera de confiança i neutralitat en la mediació.
3.3. Competències i habilitats mediadores.
3.4. L'honestedat i la integritat personal durant la mediació.
3.5. Gestió de les emocions durant la mediació.
3.6. La intel·ligència emocional.
3.7. Cooperació en la mediació.

4. La comunicació eficaç en la mediació.

4.1. L'escolta activa i la comprensió.
4.2. Tipus de comunicació (agressiu, comunicació passiva, assertiva i manipulador).
4.3. Comunicació no verbal.
4.4. Tècnica de la comunicació no violenta.
4.5. Qüestionament eficaç en la mediació, els tipus de preguntes.
4.6. Creant un equilibri en la mediació.
4.7. Situacions especials durant les sessions de mediació.

5. L'eficàcia i la facilitació d'un acord.

5.1. La comunicació positiva en la mediació.
5.2. El paper del mediador juvenil en la creació de l'acord final.
5.3. Elements necessaris de l'acord final.
5.4. Creació d'un acord final.
5.5. Tancant el procés de mediació.
5.6. Seguiment en la mediació.

6. Aspectes diferencials de l'àmbit de la joventut.

6.1. La comunicació en l'àmbit de la joventut.
6.2. El camp de competència en l'àmbit de la joventut.
6.3. Característiques específiques en la mediació juvenil.

7. Treballant com un mediador juvenil.

7.1. La pràctica d'una professió com a treballador assalariat o autònom.
7.2. Gestionar l'activitat professional en la mediació juvenil.

Objectius:

  • Conèixer les bases i principis de mediació.
  • Conèixer els àmbits de la joventut.
  • Adquirir habilitats a través de l'esfera emocional.

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Mediador Juvenil

Formació 100% SUBVENCIONADA per a persones treballadores, aturades, autònomes

Inscriu-te aquí

Codi

S026-20

Lloc de realització

Espai Jove La Nau

Baltà de Cela 45-47
08720 Vilafranca del Penedès

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.
Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat