Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Santa Coloma de Gramenet Monitors/es de Lleure

Dates presencials

23/12/2021 - 22/01/2022

Hores

100 h

Preu

110 €

Preu socis

110 €

Dates i horaris

Dijous, 23 de desembre de 10:00 a 14:00
Dijous, 23 de desembre de 15:00 a 19:00
Divendres, 24 de desembre de 10:00 a 14:00
Dilluns, 27 de desembre de 10:00 a 14:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys interessades en treballar com a monitor/a de lleure a: 

 • L'àmbit escolar: monitor/a de menjador, de pati, suport d'activitats extraescolars, etc.
 • L'àmbit de l'educació en el lleure: monitor/a de colònies, casals, campaments, ludotecari/ària, tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
 • L'àmbit d'oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, educador/a especialitzat/ada, etc.

Continguts:

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
Pràctiques professionals.

Objectius:

 • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
 • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.
 • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Observacions:

La durada del curs és de 310 hores repartides de la manera següent: 

 • 125 hores d'etapa lectiva: 
  • 100 hores lectives presencials
  • 25 hores d'elaboració de la memòria de les pràctiques.
 • 160 hores de pràctiques.

Per superar el curs cal participar, com a mínim al 85% de la formació i rebre una avaluació positiva de l'etapa de pràctiques i a la memòria d'aquestes.

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/192/2015 de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Joventut. Curs de monitors

Aquest curs està ditigit EXCLUSIVAMENT a persones empadronades a Santa Coloma de Gramenet.
Per confirmar la inscripció cal presentar una acreditació de la residència (empadornament, dni o altres).
Inscriu-te aquí

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Santa Coloma de Gramenet

Inscriu-te aquí

Codi

M028-21

Lloc de realització

CRJ Mas Fonollar

Sant Jeroni 3
08291 Santa Coloma de Gramenet

Impartit per

Claustre de lleure de l'Efa. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat