Noves addiccions en adolescents

  Online Salut

Dates online

Del 08/11/2021 al 05/12/2021

Hores online

20 h

Preu

70 €

Preu socis

60 €

Descripció:

En els darreres temps estan augmentant un nou tipus d’addiccions que ja no es vinculen al consum de substàncies, sinó a actes socialment acceptats. Estem parlant de l’ús sense control de les noves tecnologies presents als mòbils, tàblets, ordinadors i vídeojocs entre d’altres, que està fent augmentar el nombre d’infants i adolescents addictes a aquest tipus de tecnologies.
Amb aquest curs aprendràs a identificar els factors de risc i les bases d’aquestes noves addiccions.

Dirigit a:

Professionals del sector educatiu que vulguin conèixer el procés que porta de l'ús de noves tecnologies a l'addicció.

Continguts:

1. Bases psicològiques de les sòcioaddiccions

2. Bases psicològiques de les addiccions virtuals

3. Construcció de la identitat adolescent

4. Construcció de la identitat en xarxes socials i món virtual

5. Psicopatologies associades

6. Trets de personalitat i elements psicològics associats

7. Tipologies específiques 

8. Fonaments de l’addicció a substàncies tòxiques

9. Addicció a la pornografia

10. Addicció als jocs virtuals

11. Addicció a xarxes socials i a aplicacions

Objectius:

  • Saber Identificar de les bases de les addiccions en població general i, en especial, adolescent.
  • Saber Identificar els elements de la construcció de la identitat adolescent.
  • Saber detectar els factors de risc a l’entorn de les TIC i xarxes socials.

 

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Noves addiccions en adolescents

Inscriu-te aquí

Codi

EF066-21

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat