Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb NEE

Barcelona   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates presencials

17/02/2022 - 08/06/2022

Hores

150 h

Dates i horaris

Dijous, 17 de febrer de 10:30 a 14:00
Divendres, 18 de febrer de 09:30 a 14:00
Dilluns, 21 de febrer de 09:30 a 14:00
Dilluns, 11 d'abril de 09:30 a 14:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

Aquest curs consta del Mòdul 2- Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i forma part del certificat de professionalitat d'Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional en l'atenció a infants i joves amb necessitats educatives especials, dins de l'entorn escolar.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Tenir el COU o el PREU
  • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
  • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
  • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat
  • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

Continguts:

  • MF1427_3: Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de referència de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) 

- UF2417 Aplicació dels programes de habilitats d'autonomia personal i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

- UF2418 Activitats complementàries i de descans de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Objectius:

  • Executar, en col·laboració amb el tutor/a i/o amb l'equip interdisciplinar de centre educatiu, els programes educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials a la seva aula de referència.

Metodologia:

L'estructura del curs es basa en sessions setmanals de dilluns a divendres, que combinen material pedagògic i activitats pràctiques participatives vinculades a la realitat professional.

La formació té un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i conscient. Es fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 75%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una Acreditació parcial acumulable, que expedeix el SOC.

Si l'alumne compta amb la resta de mòduls que conformen aquest CP, o les cursa posteriorment, pot sol.licitar el Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

Inscriu-te aquí

Participació en els programes d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb NEE

Mòdul 2 del curs d'Atenció a l'alumnat amb NEE a centres educatius

Inscriu-te aquí

Codi

NEE001B-21

Lloc de realització

Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord 7
08024 Barcelona

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

Núria García, pedagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat