Primers auxilis

Barcelona   Subvencionat Salut

Dates i horaris

Dilluns, 23 de desembre de 09:00 a 14:00
Dimarts, 24 de desembre de 09:00 a 14:00
Divendres, 27 de desembre de 09:00 a 14:00
Dissabte, 28 de desembre de 09:00 a 14:00
Dilluns, 30 de desembre de 09:00 a 14:00
Dimarts, 31 de desembre de 09:00 a 14:00

Descripció:

Amb aquesta formació pretenem difondre la importància sobre els primers auxilis i aconseguir que els i les professionals del sector prenguin consciència per poder evitar accidents o impedir que aquests siguin lesions més greus.

Hem de saber que la nostra actuació dependrà de l'estat i la recuperació de la víctima.
T'agradaria salvar una vida?

Saber el que no s’ha de fer és tant important, com saber  el que s'ha de fer davant d’una persona que necessita ajuda.
Adquirir els coneixements i habilitats suficients per a impartir i avaluar les tècniques de Suport Vital bàsic és vital!

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals interessats en els Primers Auxilis.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Actuació en cas d'emergència
2. Aturada cardiorespiratòria
3. Suport vital bàsic
4. Desobstrucció i tractament de la via aèria
5. Hemorràgies
6. Traumatismes
7. Alteracions de la consciència
8. Patologia toràcica
9. Dolor abdominal
10. Patologies especials
11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas
12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics
13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones)
14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal

Objectius:

  • Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.
  • Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).
  • Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.
  • Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.
  • Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Primers auxilis

Formació 100% SUBVENCIONADA per a persones treballadores, aturades, autònomes

Inscriu-te aquí

Codi

T016-20

Lloc de realització

Lleure dosmil (aula de Barcelona)

Carrer Rabassa 39
08024 Barcelona

Impartit per

Ruth Sanchez

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat