Recursos digitals per a la vida quotidiana

  Online   Subvencionat Actic

Dates online

Del 10/05/2022 al 19/06/2022

Hores online

30 h

Descripció:

Vols conèixer els recursos que t'ofereix internet i saber com et poden ser útils per al teu dia a dia? Amb aquest curs aprendràs que són les TIC i com utilitzar-les per fer gestions i transaccions a través d'internet, coneixeràs eines col·laboratives i els hàbits bàsics de salut relacionats amb les TIC.

Aquest curs forma part de l’oferta formativa de l’escola Efa que t’ajudarà a preparar-te per a la certificació ACTIC de nivell bàsic de la Generalitat de Catalunya.

Dirigit a:

A totes aquelles persones, majors de 16 anys, amb uns coneixements mínims de les tecnologies d’informació i comunicació, que vulguin millorar-los i superar la prova d'acreditació ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Continguts:

  • Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa
  • Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura
  • Emprar eines de col·laboració per compartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans
  • Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC

Objectius:

  • Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals, i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Recursos digitals per a la vida quotidiana

Cultura, participació i civisme digital. Preparació certificació ACTIC/C1. Nivell bàsic

Inscriu-te aquí

Codi

ACTIC1.1-21

Impartit per

Montse Guiral, maestra y formadora en el ámbito educativo-tecnològico. Co-fundadora de la iniciativa EDUKEM-NOS, un centre de robòtica educativa, que té per objectiu apropar les noves tecnologies, la robòtica i la programació a la socientat, als infants i al sector educatiu.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat