Resolució de conflictes

Barcelona   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Divendres, 06 de març de 17:30 a 20:30
Divendres, 13 de març de 17:30 a 20:30
Divendres, 20 de març de 17:30 a 20:30
Divendres, 27 de març de 17:30 a 20:30
Divendres, 03 d'abril de 17:30 a 20:30
Divendres, 17 d'abril de 17:30 a 20:30
Divendres, 24 d'abril de 17:30 a 20:30
Divendres, 08 de maig de 17:30 a 20:30
Divendres, 15 de maig de 17:30 a 20:30
Divendres, 22 de maig de 17:30 a 20:30

Descripció:

Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. 

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç
1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.

2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6 Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.

4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2 La mediació i la negociació.
4.3 Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.

5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
5.2 Fases de la negociació:
5.3 Preparació de la negociació
5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

Objectius:

  • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document DARDO, segons el cas particular.

Inscriu-te aquí

Resolució de conflictes

Millora habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia

Inscriu-te aquí

Codi

T020-20

Lloc de realització

Centre Cívic Fort Pienc

Plaça Fort Pienc 4
08013 Barcelona

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat