Resolució de conflictes

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 9 març al 18 abril al del 2021

Hores online

30 h

Descripció:

Aquest curs et permetrà resoldre conflictes de forma eficaç per transformar-los en oportunitats. Aprendràs les seves fases, així com diferents tècniques i recursos per afrontar-los en positiu, arribant a acords favorables per a tots els implicats.

Dirigit a:

Persones que volen desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

 1. La comunicació interpersonal
 2. Tipus de comunicacions
 3. La comunicació eficaç
 4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.

 1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
 2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
 3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
 4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
 5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

 1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
 2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
 3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
 4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
 5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
 6. Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.

 1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
 2. La mediació i la negociació.
 3. Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.

 1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
 2. Fases de la negociació:
 3. Preparació de la negociació
 4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

Objectius:

 • Comprendre la naturalesa dels conflictes.
 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
 • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Resolució de conflictes

Millora habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia

Inscriu-te aquí

Codi

T11.2-21

Impartit per

Gemma Ros, Psicòloga i especialitzada en l'Atenció a les Persones i la Gestió d’Equips de Treball. Sempre ha treballat dins l’àmbit social. Fa formació en el món del Lleure i de l’Educació des de fa més de 15 anys.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat