TIC, TAC i TEP

  Online   Subvencionat Acellec digital

Dates online

De l'11 al 30 de maig del 2021

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs forma part del pla de formació vinculat al projecte ACELLEC Digital, un projecte subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els objectius del projecte són fomentar la transformació digital i crear nous models de negoci al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Només hi ha 25 places disponibles, inscriu-te i perfecciona el teu coneixement en tecnologies aplicades a projectes educatius i socioculturals!

Dirigit a:

Caps de departament, directors/es de programes, coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure, i qualsevol persona vinculada als sectors del Lleure Educatiu, Sociocultural i Cultura de Proximitat. 

Continguts:

 1. Definició i característiques de cada tecnologia
 2. Objectiu i usos de cada tecnologia
 3. Contextualització de cada tecnologia
 4. Eines concretes de cada àmbit i els seus usos.
 5. Capacitats de treball en equip per mitjans digitals.
 6. Metodologies d’organització i col·laboració.
 7. Aplicació d’eines TAC i TEP en la gestió i execució de projectes de lleure i socioculturals
 8. Visió global i sistèmica de les tecnologies digitals per aplicar a qualsevol projecte

Objectius:

 • Entendre el concepte d’eines telemàtiques
 • Utilitzar-les en el context actual
 • Conèixer diverses eines TIC, TAC i TEP
 • Fer una primera aproximació pràctica
 • Utilitzar les eines TIC, TAC i TEP de manera pràctica en un projecte

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).  Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

TIC, TAC i TEP

Tecnologies aplicades a projectes educatius i socioculturals

Inscriu-te aquí

Codi

TEC10-20

Impartit per

Yolanda Colás, Sociòloga, assessora i desenvolupadora de projectes. Especialista en cultura, educació, media i TIC.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat