Formulari d'inscripció

Director i directora de lleure

L’Escola Efa es reserva el dret d'anul·lació dels cursos en cas que no hi hagi prou inscrits/es per poder realitzar el curs, retornant l'import del curs íntegre mitjançant transferència bancària.

L’alumne pot donar-se de baixa amb 15 dies d’antelació i se li retornarà el 70% de la quota. Una vegada passat aquest termini no es reemborsarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada.

camp obligatori

Heu d'adjuntar un pdf o una imatge del vostre document d'identitat amb una mida màxima de 2MB


Sóc soci/a de l'Acppj
(Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut)
     


Sóc soci/a de Ceesc
(Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya)
     


Treballo per una empresa sòcia de l'Acellec     


Ja he formació amb l'Escola Efa     


Autoritzo l’ús de les meves dades per rebre informació relacionada amb l’activitat que desenvolupa l’Escola Efa i l’Acellec.


Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats lectives, complementàries i extres organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial, revistes o publicacions d’impremta o electròniques d’àmbit educatiu i presentacions digitals.


Autoritzo que el material elaborat per mi pugui ser publicat en blogs, wikis i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal passen a formar part d’un fitxer el titular del qual i responsable és la Fundació Catalana de Lleure Educatiu i Sociocultural a fi d’enviar-li informació dels nostres cursos i activitats.
Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant per mitjà del correu electrònic a: info@escolaefa.cat o bé al c/Vallirana, 69 baixos 2, 08006 de Barcelona.