Oferta formativa

Formació online

5a edició

Del 16 d'octube al 26 de novembre del 2017.

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

Del 4 al 19 de desembre del 2017.

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (17a edició)

Del 15 de gener al 11 de març del 2018

4a edició

Del 15 de gener al 18 de febrer del 2018

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (18a edició)

Del 3 d'abril al 27 de maig del 2018

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (19a edició)

Del 4 de juny al 29 de juliol del 2018

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (20a edició)

Del 8 d'octubre al 2 de desembre del 2018