Oferta formativa

Formació online

Trastorns de l'espectre autista (2a edició)

17/09/2018 - 11/11/2018

5a edició

01/10/2018 - 04/11/2018

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (22a edició)

08/10/2018 - 02/12/2018

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

15/10/2018 - 28/10/2018

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural (*nou)

22/10/2018 - 18/11/2018

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

10/12/2018 - 23/12/2018