Oferta formativa

MF1867 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).

Dilluns, dimarts, dimecres, divendres a la tarda (+ 1 dissabte). Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Codi D002-17_M

Dates presencials

MF1867 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores). 

10, 12, 13, 15, 16, 17 de maig 2017

Horari

De 16:30 A 21:00. El dissabte 13 de maig: de 9'00 a 13'00 i de 14'00 a 17'30 hores.

Hores

30 h

Lloc de realització

Divertàlia

Vídua Almirall 2
08720 Vilafranca del Penedès

Impartit per:

Claustre de lleure de l'Efa.

Dirigit a:

Persones interesades en treballar com a director/a de lleure a: 

 • En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars ...
 • En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
 • En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada...

Per accedir al curs és imprescindible estar en una de les 2 situacions. 

 • Persones treballadores assalariades i autònomes de qualsevol sector. 
 • Persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per accedir a la formació del certificat de professionalitat de Nivell 3, s’hauran de complir algun dels requisits següents:

 1. Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
 2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3. 
 3. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 4. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 5. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  Les persones que no disposin d'alguna d'aquestes titulacions hauran de sperar una prova d'avaluació al centre. 

Continguts:

MF1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 h).

Observacions:

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne rebrà el certificat de professionalitat que expedeix el SOC.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí