Oferta formativa

La Llei de Transperència

Curs gratuït per socis de l'Acellec

Codi A087-17

Dates presencials

Dijous 4 de maig del 2017

Horari

10 a 11:30

Hores

1 h

Preu

15 €

Lloc de realització

Escola Efa

c/ Vallirana 69 baixos, 2a
08006 Barcelona

Continguts:

  1. A qui és aplicable la Llei de Transparència?
  2. Quines obligacions imposa la llei de transparència a les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic?
  3. Què és el portal de la transparència i com funciona?
  4. Límits a les obligacions en matèria de transparència.
  5. Transparència en la contractació pública.
  6. Transparència en els convenis de col•laboració.
  7. Transparència en l´activitat subvencional.
  8. Actuació del síndic de greuges, de la sindicatura de comptes i de l´oficina antifrau de Catalunya en relació a la llei de transparència.
  9. Infraccions, sancions i procediment sancionador.

 

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí