Oferta formativa

Infografia

Aprèn a comunicar informació i dades de forma visual

Codi A129-17

Dates presencials

Dilluns 11 i dijous 14 de desembre 2017  *noves dates

Horari

de 9'00 a 14'00

Hores

10 h

Preu

210 €

Preu socis

180 €

Lloc de realització

Escola Efa

c/Vallirana 69 baixos 2
08006 Barcelona

Descripció:

Les institucions i empreses del segle XXI cada vegada necessiten ser capaces d’explicar-se més i millor i per tant, millorar les capacitats de comunicació́ i difusió a la xarxa. La informació visual amb infografies és a més utilitzada. 

Les infografies responen a aquestes noves necessitats ja que faciliten la síntesi, presentació i difusió de la informació que es vol transmetre. La infografia és una representació més visual que els propis textos en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de manera gràfica, normalment figurativa.

Neix com un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s'ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera  ordenada, creativa i molt visual. 

  • Com començar a fer la meva pròpia infografia?
  • Hi ha algun tipus d'índex o pla?
  • Quines eines puc fer servir per crear infografies efectives?

En aquest curs donarem resposta a totes aquestes preguntes!

Impartit per:

Ignasi Alcalde, Grau Universitari en Multimèdia, Màster universitari de Societat de la Informació i el Coneixement, Postgrau en infografia i visualització de dades. 

Dirigit a:

Persones interessades en desenvolupar competències per transformar informació i les dades en informació visual sintètica i que aporti valor i coneixement.
Cal que els destinataris tinguin habilitats bàsiques en la gestió́ d’eines informàtiques per tal de facilitar l’aprenentatge i l’ús de les eines que caldrà̀fer
servir durant el curs. 

Continguts:

1. Conceptes bàsics de les infografies

Que és una infografia. Consideracions i trets bàsics.
Components d’una infografia
Què entenem per dada
Què entenem per element gràfic
Tipologies gràfiques/ infogràfiques
Estructura d’una infografia.
Estils

 

2. Eines per fer infografies comunicactives

Eines per gestionar treballar parts d’una infografia.
Quines eines puc fer servir per construir infografies?

3. Eines per fer infografies amb components de dades

Tipus de gràfiques amb dades
Bones pràctiques i errades més comunes.
Mapes bàsics.
Treballem amb Infogr.am i Picktochart

4. Treballem un projecte d’infografia

Definició́d’objectius, missatge i destinataris
Gestió́de les dades
Treballar el mapa conceptual .
Dissenyar l’esborrany ( estructura i composició) per crear impacte.
Implementació del projecte a la eina escollida.

 

Objectiu:

  • Descriure què són les infografies.
  • Identificar els elements bàsics de les infografies.
  • Detectar les particularitats i estils de les infografies
  • Aprendre a gestionar les dades que seran utilitzades per transmetre la informació.
  • Conèixer les eines gratuïtes més habituals per elaborar les infografies i les visualitzacions de dades.
  • Aplicar el procés d’elaboració d’infografies com a eina de comunicació i presentació d’informació amb un projecte propi. 

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info

Inscriu-te aquí