Oferta formativa

L’adolescència: una mirada positiva.

Un curs en clau d’humor

Codi A012-18

Dates presencials

8, 15 i 22 de febrer del 2018.

Horari

de 10'00 a 14'00

Hores

12 h

Preu

60 €

Preu socis

40 €

Lloc de realització

Centre Cívic La Mariola. , 1. Lleida.

Artur Mor 1
25003 Lleida

Descripció:

Oferim aquesta formació gràcies a l'acord de col·laboració entre el CEESC i l'Escola Efa.

L’adolescència és un període de gran importància a la vida i no només una etapa de transició. És una etapa de canvis i a vegades convulsions. Per això, si revisem la secció d’adolescència a qualsevol llibreria, no és estrany trobar títols que alerten del perill que suposa tenir un adolescent a casa o a l’aula. S’associa fàcilment adolescència a perill, risc, problema. La podríem associar també a oportunitat, aventura, apertura, intensitat, vitalitat. Ens cal una mirada positiva, sense caure en la ingenuïtat. Una mirada positiva i professional.

Impartit per:

Fran Rojas, educador social col·legiat 9793, amb 16 anys d’experiència en el treball amb joves. Màster en Intervencions Socials i Educatives. Projecte de recerca: “Efectes de la mesura de llibertat vigilada en els menors protagonistes de violència filioparental”. Membre de la Sociedad Española para el “Estudio de la Violencia Filioparental (SEVIFIP)”. Creador del projecte “Educació amb Humor”.

Continguts:

  • Mites de l’adolescència.
  • Canvis cerebrals: què diu la neurociència?
  • En re-construcció: la identitat.
  • La importància del grup: la relació amb els iguals.
  • La relació amb els pares (pistes sobre violència filioparental)
  • La relació amb els professionals: com construir el vincle.
  • Drogues, què hi ha darrere del consum?
  • Beneficis de l’humor en l’acompanyament socioeducatiu i com posar-lo en pràctica

Objectiu:

Oferir un espai de reflexió sobre l’adolescència amb una mirada crítica.
Afavorir la construcció de coneixement comú sobre l’adolescència.
Afavorir la millora de les competències transversals clau en el treball amb adolescents.
Oferir un espai de distensió i aprenentatge que repercuteixi en la millora de la pràctica professional

Observacions:

Certificat: les persones participants en aquest curs rebran una vegada finalitzi l’activitat un certificat d’assistència. Per tenir dret a aquest certificat cal haver assistit, com a mínim, al 80% de l'activitat formativa.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí