Oferta formativa

Curs de Director/a de Lleure

Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Formació SUBVENCIONADA.
Codi D001-18

Dates presencials

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Del 21 de febrer al 24 de maig

*No hi ha classe els dies festius ni la Setmana Santa (del 26 de març al 2 d'abril).
*Es farà la sortida a la natura el dissabte 12 de maig. 

Horari

De 09'30 a 13'30

Hores

410 h

Lloc de realització

Divertàlia

Vídua Almirall 2
08720 Vilafranca del Penedès

Descripció:

Formació subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya. 

Impartit per:

Claustre de lleure de l'Efa.

Dirigit a:

Persones interessades en treballar com a director/a de lleure a: 

  • En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars ...
  • En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
  • En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada...

 

Per accedir al curs és imprescindible ser persones treballadores assalariades i autònomes de qualsevol sector.

 

Per accedir a la formació del certificat de professionalitat de Nivell 3, s’hauran de complir algun dels requisits següents:

  1. Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
  2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3. 
  3. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  4. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  5. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
    Les persones que no disposin d'alguna d'aquestes titulacions hauran de superar una prova de nivell. 

Continguts:

MÒDULS FORMATIUS    
MF1867_2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil    (30h). 
MF1870_3 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure    (80h).
MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure    (60h).


MÒDUL DE PRÀCTIQUES    
MP0410    Mòdul de pràctiques professionals    (120h). 
(S'iniciaran a partir de la finalització de la part teòrica).

Observacions:

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne rebrà el certificat de professionalitat que expedeix el SOC.

Més informació

Telèfon: 934 180 257
(matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí