Bullying

Dates online

Del 7 d'octubre al 10 de novembre de 2019

Hores online

25 h

Preu

78 €

Preu socis

65 €

Descripció:

La formació s’emmarca dins la col•laboració entre Escola Efa i el Programa PDA Bullying d’Equip SEER (Salut i Educació Emocional), neix com una iniciativa global que pretén donar una resposta oberta a tota la comunitat del lleure educatiu, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying. 

L'Equip SEER defineix “Bullying” com: persecució moral i/o física, sempre psicològica, que neix a entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre un/a altre/a.

#superarelbullying

Dirigit a:

Tots els professionals interessats en l'abordatge del fenomen Bullying en entorns de lleure educatiu i sociocultural.

Continguts:

  1. Mirada global
  2. Prevenció
    Provenció + Sensibilització
  3. Detecció
    Observació continuada situacions de risc i tipificació
  4. Actuació
    Resposta integral des de l'aturada de la violència i fins a la reparació

Objectius:

- Reconèixer els principals signes de Bullying en els diferents agents implicats.
- Sensibilitzar de la importància del treball preventiu dins els nostres entorns pedagògics.
- Fomentar la mirada d'actius de benestar en l'abordatge integral del bullying. 
- Treballar per a la bona resposta davant d'una situació de risc.
- Entrenar específicament la tipificació de casos de maltractament.
- Fer conscient la necessitat de ser un/a referent positiu davant els conflictes.
- Desenvolupar eines pròpies per tal de facilitar una resolució pacifica dels conflictes.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Inscriu-te aquí

Bullying

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural (3a edició)

Inscriu-te aquí

Codi

E014-19

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat