Redacció creativa

Barcelona Comunicació i màrketing

Preu

170 €

Preu socis

150 €

Dates i horaris

Divendres, 20 de setembre de 10:00 a 14:00
Divendres, 27 de setembre de 10:00 a 14:00
Divendres, 04 d'octubre de 10:00 a 14:00
Divendres, 11 d'octubre de 10:00 a 14:00

Descripció:

Aquest curs et donarà eines per redactar descripcions que siguin persuasives, al mateix temps que clares i originals, amb l'objectiu de millorar les descripcions de les nostres programacions socioculturals, per arribar més i millor als nostres usuaris.  

Aprendrem a reforçar-ne la força expositiva, la intensitat, la claredat i la concisió d'un text en aquest curs de 16 hores. 

Dirigit a:

Gestors culturals que elaboren programacions a institucions, centres cívics, centres culturals, equipaments juvenils entre altres.

Continguts:

 1. Introducció
  Redactar no és escriure. Escriure és un procés: fases del procés de creació. Els quatre creatius que hi ha dins nostre: exploració, ideació, presa de decisions i redacció. 
   
 2. Factors que intervenen en la situació de comunicació. Qui en són els  actors? El lector i l’autor. Com apropar objectius i expectatives. Informar o persuadir. Objectivitat i subjectivitat. Textos de comunicació interna i externa. 
   
 3. El text eficaç és el que convenç. Selecció i organització dels continguts. Introducció, cos i tancament. Tipologies de textos. Més enllà de la gramàtica, criteris generals a l’hora de produir escrits adequats i alhora diferenciadors, amb ganxo i amb estil personal.
   
 4. La prosa
  Criteris de la redacció: correcció, claredat, cohesió i adequació. Dificultats i solucions. Estil nominal i verbal. Grups nominals i complements del nom. Frases, paràgrafs i connectors. Frases negatives i afirmatives. Actives i passives. Gerundis. 
  Atenuadors i intensificadors.
  Verbs forts i mots febles. 
  Ús i abús dels incisos, i puntuació en cada cas.
  Ordre i posició dels elements de la frase. 
  Concisió, precisió i síntesi.
   
 5. Recursos de persuasió: la retòrica. Metàfora i ritme de la frase. Estil propi. 

Objectius:

 • Conèixer el procés creatiu de l’escriptura i treure el màxim rendiment de les habilitats creatives de cadascú
 • Millorar la qualitat lingüística dels textos redactats i l’adequació a l’objectiu
 • Reforçar-ne la força expositiva, la intensitat, la claredat i la concisió
 • Fer els textos més atractius
 • Enriquir el lèxic i diversificar les solucions gramaticals

Observacions:

El curs serà eminentmen pràctic, es comentaran i corregiran textos reals que aportin els alumnes (programacions d'institucions, de centres cívics, de centres culturals i d'equipaments juvenils entre altres.

Inscriu-te aquí

Redacció creativa

El procés creatiu de l'escriptura per extreure el màxim rendiment a les programacions que redactem

Inscriu-te aquí

Codi

A125-19

Lloc de realització

Escola Efa

c/ Vallirana 69 baixos, 2a
08006 Barcelona

Impartit per

Laura López Granell, consultora i formadora en creativitat i en estratègia narrativa aplicades a la comunicació. Poeta i professora a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat