Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

  Online   Subvencionat Actic

Descripció:

Aquest curs forma part de l’oferta formativa de l’escola Efa que t’ajudarà a preparar-te per a la certificació ACTIC de nivell bàsic de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest curs aprendràs a utilitzar un ordinador a nivell bàsic, interactuar amb dispositius tàctils com mòbils i tàblets i a treure el màxim rendiment als dispositius d'emmagatzematge d'informació (memòria USB, targeta de memòria, unitat de CD o DVD...).

Dirigit a:

A totes aquelles persones, majors de 16 anys, amb uns coneixements mínims de les tecnologies d’informació i comunicació, que vulguin millorar-los i superar la prova d'acreditació ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Continguts:

  • Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana
  • Utilitzar els components d’un sistema informàtic i les modalitats de treball en xarxa
  • Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu

Objectius:

  • Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Preparació certificació ACTIC/C2. Nivell bàsic

Inscriu-te aquí

Codi

ACTIC19.1-21

Impartit per

Montse Guiral, maestra y formadora en el ámbito educativo-tecnològico. Co-fundadora de la iniciativa EDUKEM-NOS, un centre de robòtica educativa, que té per objectiu apropar les noves tecnologies, la robòtica i la programació a la socientat, als infants i al sector educatiu.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat