Acompanyament durant el procés de dol

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 14/02/2023 al 12/03/2023

Hores online

20 h

Descripció:

La mort forma part de la nostra existència malgrat no sempre estem preparats per afrontar el buit que provoca la pèrdua d’un ser estimat. Quan això passa s’inicia un procés de dol, un procés emocional que ens ajudarà a superar aquest moment.


Tot i que és una experiència diferent per a cada persona, té unes fases comunes i unes reaccions freqüents. Al llarg de les setmanes que dura aquest curs t’ajudarem a adquirir eines per a iniciar-te en l'acompanyament a les persones que es troben en aquesta situació

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer com és el procés de dol, les seves fases i les principals expressions emocionals davant d'aquesta situació, i que vulgui adquirir recursos per acompanyar altres persones que l'estiguin visqueVnt.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. La visió de les pèrdues i de la mort en les diferents cultures
  • Visió de les diferents cultures
  • Espiritualitat – religió –pèrdua- mort
 2. Pèrdues
  • El significat de pèrdua
  • Tipus de pèrdua
 3. Procés de dol
  • Definició de procés de dol
  • Tipus de dol
  • Fases del procés de dol
 4. L’acompanyament a la persona i la família que viuen un procés de dol
  • Necessitats de la persona i la família
  • Eines per saber actuar davant de cada fase del procés de dol.
 5. El professional de la salut davant el procés de dol
  • Com se sent el professional que realitza l’acompanyament?
  • Eines que faciliten iniciar-se correctament en l’acompanyament

Objectius:

Objectius generals:

 • Descriure que és el procés de dol.
 • Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que viuen un procés de dol.

 

Objectius específics:

 • Revisar la visió sobre les pèrdues i de la mort en les diferents cultures.
 • Identificar els diferents tipus de pèrdues.
 • Identificar les diferents fases del procés de dol.
 • Adquirir eines per iniciar-se en l’acompanyament a les persones que es troben en situació de dol.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Acompanyament durant el procés de dol

Inscriu-te aquí

Codi

S1

Impartit per

Núria Garcia. Pedagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat