Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Barcelona   Subvencionat Salut

Dates presencials

27/10/2022 - 03/11/2022

Hores

6 h

Dates i horaris

Dijous, 27 d'octubre de 17:30 a 20:30
Dijous, 03 de novembre de 17:30 a 20:30

Descripció:

Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (AIA’s) són reaccions adverses als aliments, atribuïbles a la ingesta, el contacte o la inhalació d’un aliment, o algun dels seus components.

En aquesta formació treballarem els conceptes bàsics, coneixerem la legislació sobre Informació Alimentària, i practicarem des de la gestió del risc.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments, i que vulguin aprofundir en els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Conceptes generals

 • Reaccions adverses a aliments: classificació.
 • Intoleràncies
 • Al·lèrgies
 • L’anafilaxia
 • Situacions de risc
 • On trobem els al·lèrgens

2. Legislació sobre Informació Alimentària

 • Reglament UE 1169/2011
 • RD126/2015

3. Gestió del risc

 • Principis bàsics
 • Diagrama de gestió
 • Bones pràctiques
 • Contaminació creuada
 • Cartes i menús

Objectius:

 • Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.
 • Conèixer els requeriments de la legislació específica.
 • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 6 hores totals del curs.

Inscriu-te aquí

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Conceptes, legislació i gestió del risc

Inscriu-te aquí

Codi

S1.1-22

Lloc de realització

Escola EFA

Carrer Ramon Turró, 71
08005 Barcelona

Impartit per

Anna Burgues, Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat