Animació Sociocultural

  Online   Subvencionat Gestió Cultural

Dates online

Del 31/01/2023 al 05/03/2023

Hores online

25 h

Descripció:

L'Animació Sociocultural és una metodologia d’intervenció que promou la relació i la participació social i cultural. Aquesta pràctica educativa és fonamental per al desenvolupament democràtic i sostenible de les comunitats locals, així com per al desenvolupament harmònic de les persones que hi pertanyen.
Aquest curs et permetrà conèixer els bases d’aquesta metodologia i diferents estratègies de participació, canvi i transformació social.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer els fonaments de l'animació sociocultural i tingui interès en aquesta disciplina que promou valors com la diversitat, la llibertat o la participació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. El desenvolupament comunitari:

1.1. Marc de referència.

1.2. Cultura i valors socials.

 


2. Animació d'oci i temps lleure:

2.1. Concepte i evolució del temps lliure.

2.2. Modalitats d’animació.

2.3. Models d’animació en la nova societat de l’oci.

 


3. L'animació en les diferents fases de desenvolupament:

3.1 .Elements d’identitat de la vida del grup.

3.2. Funcionament i gestió d’un grup.

3.3. El grup des del punt de vista de la psicologia.

Objectius:

  • Determinar les necessitats del grup, estudiant i analitzant les característiques tant de la zona d’actuació com del col·lectiu, per a adaptar-se a les necessitats.
  • Dissenyar i programar adequadament les diferents activitats que portaran els grups.
  • Avaluar les activitats i comportaments de les persones amb objectivitat per a retroalimentar la programació.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Animació Sociocultural

Eines pel canvi i la transformació social

Inscriu-te aquí

Codi

S3

Impartit per

Anna Estela. Formadora, educadora i tallerista. Tècnica en Activitats Socioculturals i Turístiques, Educadora Social i Mediadora Familiar. Colabora en cursos de monitores de lleure i de menjador i altres monogràfics amb l'Efa.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat