Aproximació a la salut mental

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 03/10/2023 al 15/10/2023

Hores online

10 h

Descripció:

El benestar de les persones depèn, entre d’altres, de la seva salut mental. Al llarg del procés vital de cada persona, és normal trobar-se davant de situacions que poden afectar la seva estabilitat.

Aquest curs et permetrà saber com afecta la salut mental en les esferes social, educativa, formativa i laboral. També coneixeràs elements i factors per treballar en favor de la seva promoció i prevenir trastorns mentals

Dirigit a:

A qualsevol persona interessada en adquirir coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional; aprofondir en la
diversitat i especificitats de la salut mental i desfer falses creences, mites, prejudicis i estigmes en referència a la salut mental.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Introducció al benestar i la salut mental: nocions bàsiques.
 2. El benestar i la salut mental i la seva relació amb el projecte vital de cada persona.
 3. Els drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental.
 4. Gestió relacional, emocional i actituds personals en salut mental.
 5. Característiques i rellevància dels estils de comunicació en salut mental.
 6. Importància i efectes d'una correcta salut mental en les esferes social, educativa, formativa i laboral. 
 7. Les creences, els mites, els prejudicis i l'estigmatització vinculades amb la salut mental.
 8. La promoció i prevenció en salut mental
  • Elements facilitadors 
  • Vulnerabilitat i risc.
  • Factors limitadors idesestabilitzadors.
  • Factors correctors.
  • Nivells de prevenció.
 9. Afectacions i alteracions de la salut mental:
  • Diversitat.
  • Tipologies.
  • Prevalences.
  • Impacte.
 10. Els suports: tipologies i adequació.

Objectius:

General

 • Dotar de coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional.

Específics

 • Sensibilitzar sobre la importància del benestar i la salut mental.
 • Conèixer les principals característiques i necessitats per un adient benestar i salut mental.
 • Conèixer i incorporar la perspectiva dels drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental i identificar possibles actituds i accions discriminatòries.
 • Aprofondir en la diversitat i especificitats de la salut mental.
 • Incorporar pautes i estratègies de relació i comunicació en salut mental.
 • Conèixer i incorporar actituds i habilitats alineades amb les necessitats i els drets en salut mental.
 • Contribuir a desfer falses creences, mites, prejudicis i estigmes en referència a la salut mental.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aproximació a la salut mental

Inscriu-te aquí

Codi

S5.3-23

Impartit per

Vea Teijido. Psicòloga, especialista en infància. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat