Aspectes bàsics dels processos de mediació

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 25/09/2024 al 13/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Quan ens trobem davant d’un conflicte estem acostumats a afrontar-lo de forma que algú el guanya i algú el perd. La mediació és una metodologia de gestió dels conflictes que ens permet afrontar-los des d’una altra perspectiva, a través de models cooperatius per aconseguir solucions satisfactòries per ambdues parts.
En aquest curs t’ensenyarem eines i recursos per potenciar les teves habilitats de mediació i poder resoldre i gestionar els conflictes amb els que et puguis trobar, tant a nivell laboral com personal.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui aprendre a gestionar situacions de conflicte a través tècniques i estratègies de forma satisfactòria per a totes les parts.

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Continguts:

MÒDUL 1: Conceptes bàsics de la mediació (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació del concepte de mediació i les seves característiques.
  • Definició del concepte de mediació.
  • Característiques bàsiques: voluntarietat, neutralitat, confidencialitat i caràcter personalíssim.
 • Distinció de tipologies de la mediació.
  • Familiar. Laboral. Civil. Veïnal. Escolar
 • Anàlisi dels processos i etapes de la mediació (C. Torrego).
  • Premediació. Presentació i regles. Exposició de visions. Aclariment del problema. Proposta de solucions. Arribada a un acord

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de les principals característiques de la mediació

MÒDUL 2: Bones pràctiques en la mediació (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació de les normes a la mediació.
  • Posició de la persona mediadora. Enumeració de regles en el procés de mediació. 
 • Distinció dels elements que poden obstaculitzar la mediació.
  • Prejudicis. Estereotips. Estigma.
 • Adquisició de les tècniques de comunicació en mediació.
  • Escolta activa. Assertivitat. Comunicació no violenta (M. Rosenberg).
 • Identificació de eines d'intel·ligència emocional (D.Goleman).
  • Autoconsciència. Autocontrol. Motivació. Empatia. Habilitats socials.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició dels conceptes bàsics de la mediació en casos pràctics

MÒDUL 3: La mediació en diversos àmbits (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi de la mediació en diversos àmbits.
  • Mediació a l'àmbit laboral.
  • Mediació a l'àmbit educatiu.
  • Mediació a l'àmbit administratiu.
  • Mediació en altres àmbits d'interès

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Interès per l'aplicabilitat de les tècniques de mediació a diversos àmbits.

Objectius:

 • Identificar les principals característiques de la mediació juntament amb les etapes.
 • Distingir i aplicar bones pràctiques a l'àmbit de la mediació.
 • Analitzar el procés de mediació en diversos àmbits.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resoldrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aspectes bàsics dels processos de mediació

Habilitats personals i socials

Inscriu-te aquí

Codi

T2.2-24

Impartit per

Maria Goday

Educadora social per vocació. Ha treballat acompanyant a persones, de monitora en casals, al cau, d’educadora social amb persones amb adiccions, en comunitats indígenes amb programes d’educació intercultural bilingüe (cooperació internacional), amb menors tutelats, en la gestió de conflictes a l’espai públic o en comunitats de veïns… formada en el postgrau de mediació comunitària de la Universitat de Girona.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat